Úradná správa č. 31 - 15/16

zo dňa 18.03.2016

 

Riadna Konferencia ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 18.3.2016 o 16:30 v zasadačke ObFZ Kysúc, zúčastní sa jej po jednom štatutárovi za klub s právom hlasovať.

Program:

1. Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov ObFZ Kysúc

2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu konferencie

4. Kontrola plnenia uznesení z poslednej konferencie ObFZ Kysúc

5. Správa o činnosti VV ObFZ Kysúc od poslednej Konferencie ObFZ Kysúc

6. Príhovor predsedu ObFZ Kysúc

7. Správa revíznej komisie

8. Informácia o hospodárení ObFZ Kysúc v roku 2015

9. Správa mandátovej komisie

10. Schválenie rozpočtu ObFZ Kysúc na rok 2016

11. Doplňujúca voľba delegáta konferencie SsFZ.

12. Hodnotenie priebehu jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016 ŠTK, KM, DK KR

13. Diskusia

14. Schválenie návrhu uznesenia

14. Záver

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Zmenu termínu 21.kolo FK Tatran Turzovka - TJ Slovan Podvysoká dňa 14.5.2016 o 16.30.

1.2. Zmenu FK Nesluša odohrá všetky domáce zápasy v jarnej časti sobota UHČ.

3. ŠTK nariaďuje:

3.1. Odohrať MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 14. kolo dňa 27.03.2016 o 15.00 hod.:

TJ Slovan Rudinská - FK Tatran Turzovka (SO 26.03. o 15.00)

FK Nesluša - TJ Kysučan Ochodnica (SO 26.03. o 15.00)

FK Polom Raková - TJ Kysučan Korňa

TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - TJ Slovan Podvysoká (HP Povina)

TJ Tatran Oščadnica - ŠK Radoľa

TJ Slovan Nová Bystrica - FK Čadca (B)

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. R, ktorí ešte nepodpísali dohodu o pracovnej činnosti na rok 2016 tak spravia do 24.3.2016 na sekretariáte ObFZ Kysúc : Jaroslav Maják, Jozef Mosor, Marián Ševčík, Vladimír Štefan, Milan Zacher, Vladimír Macejko, František Chovanec, Stanislav Kamenišťák, Pavol Kupka

2 Seminár delegátov stretnutia ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 23.03.2016 o 15:30 hod. v zasadačke ObFZ Kysúc

Správy zo sekretariátu

VV SsFZ pozýva širšiu futbalovú verejnosť na zasadnutie, ktoré bude venované Zákonu o športe. Na zasadnutí vystúpia autori zákona z Učenej právnickej spoločnosti na čele s Petrom Sepešim. Autori priblížia Zákon a tiež zodpovedia otázky, ktoré vzídu z diskusie. Zasadnutie sa uskutoční 13.04.2016 v kongresovej sále Okresného úradu, námestie Ľ. Štúra 1 v Banskej Bystrici o 15.00 hod. V prípade, že máte záujem sa tohto zasadnutia zúčastniť, pošlite záväznú prihlášku do 31.03.2016 na e-mailovú adresu maria.janosova@futbalnet.sk, v tvare - meno a priezvisko, telefónny kontakt a organizácia, ktorú zastupujete.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy