Úradná správa č. 31 - 12/13 - Pozor: Konferencia ObFZ Kysúc

zo dňa 08. 03. 2013

Konferencia ObFZ Kysúc

Dňa 22.3.2013 sa uskutoční Konferencia ObFZ Kysúc v reštaurácii Bowling (Biely dom) v Čadci o 17.00 hod. S právom hlasovať sa jej zúčastnia členovia Rady ObFZ Kysúc, zástupcovia klubov pôsobiacich v dospelých súťažiach SsFZ a klubov pôsobiacich v súťažiach ObFZ Kysúc (1 zástupca za klub). Členovia VV ObFZ, predsedovia komisii ObFZ a pozvaní hostia sa zúčastnia bez práva hlasovať. Tažiskovým bodom konferencie bude zmena Stanov ObFZ Kysúc v zmysle záverov Konferencie SFZ (28.9. 2012) a Konferencie SsFZ (14.12. 2012). Návrh Stanov, rokovací poriadok, pozvánku a program nájdete na stránkach ObFZ v sekcii dokumenty/normy ObFZ. Žiadame kluby, aby písomne nahlásili svojho zástupcu – delegáta Konferencie s právom hlasovať do 18.3. 2013, do toho istého dátumu očakávame pripomienky k zverejnenému návrhu Stanov ObFZ Kysúc.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

 • Turnaj dorastencov U19 roč. 94 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 16.3. 2013 vo Futbalovej aréne v Korni, štartové 50 eur, prihlásené družstvá: Korňa, Podvysoká, Oščadnica, Skalité, Vysoká nad Kysucou, Čierne, Stará Bystrica, Svrčinovec, Turzovka, Ochodnica, K. Lieskovec, Čadca U19, Čadca U17, Krásno nad Kysucou, Raková. Propozície a žreb turnaja nájdete na web stránke zväzu www.obfzkysuc.sk.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Delegácia R na Turnaj dorastencov ObFZ Kysúc dňa 16.3.2013 v Korni. Zraz o 7.30 hod. T. Staník, Staškovan, Blažek, Čepec, Jantoš, Trúchly. Zodpovedný za obsadenie R Trúchly.
 2. Dňa 7.3. 2013 úspešne absolvovali teoretické skúšky R Kamenišťák, Ondrašina, Ševčík.
 3. Menný zoznam a tel. čísla novo vyškolených R: Vladimír Buček 0911641518, Peter Červenec 0904624046, Martin Dikoš 0948001596, Martin Janec 0915424585, Jakub Slafkovský 0903552815, Šimon Škorník 0911899403, Ladislav Šlapka 0949582465, Andrej Špalek 0902095387, Štefan Cisarik 0905521680.

Hospodárska komisia – Ján Jantoš

 • Upozorňujeme, že zaevidovanie pokút, doplatkov a iných platieb vykoná HK až po doručení dokladu o zaplatení. Ak úhrady v bodoch boli už klubmi vykonané, žiadame o doručenie kópie dokladu o úhrade na ObFZ Kysúc. V prípade nejasností kontaktujete sekretariát ObFZ Kysúc počas úradných hodín. Dôraze upozorňujeme kluby, aby pri všetkých spôsoboch platieb a úhrad uvádzali ich účel. Bez identifikácie ich nie je možné zaradiť.
 1. Na základe rozhodnutia Výkonného výboru upozorňujeme kluby, že pri poklese kaucie pod 21 eur sú povinné doplniť kauciu na 50 eur v zmysle dohodnutých pravidiel pre doplnenie kaucie.
 2. Doplatky klubov na doplnenie kaucie na 50 eur (kluby doplatia/doplnia uvedenú sumu, pretože vyčerpali viac ako 21 eur) I. trieda: Vysoká 84 eur, Zborov 31 eur, Podvysoká 90 eur, Svrčinovec 29,50 eur, Čadca B 34 eur, Korňa 59 eur, Rudinská 84 eur, Nesluša 25 eur, Krásno B 39 eur, KNM B 58,50 eur, Rudina 39,50 eur . II. trieda: Ochodnica 33 eur, Snežnica 45,50 eur, Radôstka 31 eur, Makov B 41 eur, Oščadnica 15 eur.
 3. Upozorňujeme kluby, aby si vo vlastnom záujme kontrolovali a viedli evidenciu zostatkov kaucie.
 4. Nedoplatky klubov za poplatky a pokuty: Raková 3,5 eur (US č. 9/ KM14); N. Bystrica 10 eur (US č. 6/ KM 1); Makov 35 eur (US č. 15/ ŠTK 12); Vysoká 10 eur (US č. 15/DK 72) a 33 + 7 eur (US č. 17/ DK 90),; Zborov 10 eur (US č. 16/DK 80) a 10 eur (US č. 16/DK 81), Krásno B 3,5 eur (US č. 17/ ŠTK 5), Oščadnica 3,5 eur (US č. 17/ KM 4), KNM Povina 33 + 7 eur (US č. 17/ DK 92), Pavol Kupka 10 eur (US č. 17/ DK 94), Čadca B 10+ 10 eur (US č. 20/ DK 113)
 5. Žiadame OŠK Snežnica predložiť doklad o zaplatení doplatku 87,18 eur za činnosť R.
 6. Splatnosť všetkých pokút a poplatkov je 14 dní od uverejnenia v US pod následkami disciplinárnych opatrení a pozastavenia matričných úkonov.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 1. Overiť totožnosť hráča pri transfere je možné aj na sekretariáte ObFZ Kysúc za poplatok 1 eur.
 2. Sekretariát ObFZ Kysúc bude v dňoch 11.3.2013 – 14.3.2013 zatvorený z dôvodu porád v Banskej Bystrici a Bratislave.

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy