Úradná správa č. 31 - 11/12

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 15. kola QUICK SPORT I. triedy zo dňa 1.4.2012 TJ Slávia Staškov – FK Tatran Turzovka 4:1, TJ Kysučan Korňa – FK Tatran Krásno nad Kysucou B 2:1 .

2. Nariaďujeme odohrať dohrávky 15. kola QUICK SPORT I. triedy následovne:

 • FK Lodno - FK Nesluša (4.5. o 16.00 hod. dohoda)
 • FK Čadca B - MŠK Kysucké Nové Mesto B (4.5. o 17.00 hod)
 • TJ Beskyd Svrčinovec - OŠK Rudina (4.5. o 17.00 hod. dohoda)
 • TJ Slovan Ľadonhora Vadičov - ŠK Čierne (19.5. o 17.00 hod. dohoda)
 • TJ Snaha Zborov nad Bystricou – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (13.4. o 16.30 hod. dohoda)

3. Berieme na vedomie žiadosť Tatran Oščadnica o odloženie 12. kola II. triedy Oščadnica – Ochodnica z dôvodu nespôsobilej hracej plochy.

4. Nariaďujeme odohrať 12. kolo II. triedy Oščadnica – Ochodnica 1.5.2012 o 17.00 hod.

5. Nariaďujeme uhradiť FK Tatran Oščadnica poplatok 3,5 eur.

6. Berieme na vedomie žiadosť TJ Spartak Vysoká nad Kysucou o zmenu hracej plochy.

7. Nariaďujeme odohrať 16. kolo I. triedy (na základe žiadosti) TJ Spartak Vysoká nad Kysucou – TJ Slovan Ľadonhora Vadičov dňa 8.4. o 15.00 hod. HP Futbalová aréna Korňa (umelá tráva, odporúčame použiť vhodnú obuv turfy, gumotextil, lisované bez koľajničiek - gumené štuple).

8. Nariaďujeme TJ Spartak Vysoká nad Kysucou uhradiť poplatok 3,5 eur.

9. V zmysle čl. 26/17 zaťažujeme poplatkom 10 eur FK Čadca B v prospech ObFZ Kysúc (US 29/3)

10. Nariaďujeme odohrať 17. kolo QUICK SPORT I. triedy 15.4. 2012 o 15.30 hod.:

 • FK Nesluša - FK Tatran Turzovka
 • FK Slávia Staškov - TJ Tatran Krásno nad Kysucou B
 • FK Lodno - MŠK Kysucké Nové Mesto B
 • TJ Kysučan Korňa - OŠK Rudina
 • FK Čadca B - ŠK Čierne (HP Horelica)
 • TJ Beskyd Svrčinovec - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
 • TJ Slovan Ľadonhora Vadičov - TJ Snaha Zborov nad Bystricou

11. Nariaďujeme odohrať 13. kolo QUICK SPORT II. triedy 15.4. 2011 o 15.30 hod.:

 • FK REaMOS Kysucký Lieskovec B - TJ Slovan Podvysoká B (14.4. o 14.30 hod.)
 • TJ Spartak Radôstka - TJ Slávia Zákopčie
 • OŠK Snežnica - TJ Rozkvet Klubina
 • voľný žreb - ŠK Javorník Makov B
 • voľný žreb - FK Tatran Oščadnica
 • TJ Kysučan Ochodnica - TJ Olešná

Úsek mládeže

1. Schvaľujeme výsledok 15. kola QUICK SPORT I. triedy dorast zo dňa 1.4.2012 TJ Kysučan Ochodnica – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou 3:2.

2. Nariaďujeme odohrať dohrávky 15. kola QUICK SPORT I. triedy dorast následovne:

 • TJ Spartak Radôstka - FK Tatran Oščadnica (1.5. o 16.00 hod. dohoda)
 • TJ Slovan Skalité - FK Nesluša (8.5. o 15.00 hod. dohoda)
 • TJ Slovan Nová Bystrica – TJ Slovan Podvysoká (4.5. o 17.00 hod. dohoda)
 • TJ Beskyd Svrčinovec - FK REaMOS Kysucký Lieskovec (8.5. o 17.00 hod.)

3. ŠTK berie na vedomie žiadosť FK Tatran Oščadnica o odloženie 16. kola I. triedy dorast Oščadnica – Ochodnica z dôvodu nespôsobilej hracej plochy.

4. Nariaďujeme odohrať 16. kolo I. triedy dorast Oščadnica – Ochodnica dňa 8.5. o 14.00 hod.

5. Nariaďujeme uhradiť FK Tatran Oščadnica poplatok 3,5 eur.

6. Berieme na vedomie žiadosť TJ Spartak Vysoká nad Kysucou o odloženie 16. kola I. triedy dorast Vysoká nad Kysucou – Vadičov z dôvodu nespôsobilej hracej plochy.

7. Nariaďujeme odohrať 16. kolo I. triedy dorast Vysoká nad Kysucou – Vadičov dňa 1.5. o 15.00 hod. (vzájomná dohoda).

8. Nariaďujeme uhradiť TJ Spartak Vysoká nad Kysucou poplatok 3,5 eur.

9. Nariaďujeme odohrať 17. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 15.4. 2012 o 13.00 hod:

 • FK Nesluša - FK Tatran Oščadnica (predz. dosp.)
 • TJ Spartak Radôstka - voľný žreb
 • TJ Slovan Skalité - TJ Slovan Podvysoká (14.4. o 15.30 hod.)
 • TJ Kysučan Korňa - FK REaMOS Kysucký Lieskovec (predz. dosp.)
 • TJ Slovan Nová Bystrica - voľný žreb
 • TJ Beskyd Svrčinovec - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (14.4. o 15.30 hod.)
 • TJ Slovan Ľadonhora Vadičov - TJ Kysučan Ochodnica (predz. dosp.)

10. Nariaďujeme odohrať 8. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A 15.4. 2012 o 10.00 hod.:

 • OŠK Rudina - voľný žreb
 • TJ Spartak Radôstka - TJ Slovan Rudinská
 • FK Nesluša - MŠK Snežnica
 • TJ Slovan Nová Bystrica - FK Lodno (15.4. o 10.30 hod.)

11. Nariaďujeme odohrať 8. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B 15.4. 2012 o 10.00 hod.:

 • TJ Slávia Zákopčie - TJ Olešná (o 13.00 hod.)
 • TJ Slovan Podvysoká - FK Čadca C
 • FK Polom Raková - TJ Kysučan Korňa (14.4. o 10.00 hod.)
 • FK Klokočov – TJ Beskyd Svrčinovec (HP Olešná)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

131. Peter Šadlák, 790808, Tatran Krásno nad Kysucou B – 2 MFZ nepod. za 8 ŽK od 2.4.2012. DP 1/13-5b.

132. DK vyhovuje žiadosti hráča FK REaMOS Kysucký Lieskovec Rastislava Chládeka, 931210, a mení trest na podmienečný na 2 MFZ so skúšobnou dobou do 4.7. 2012. DP čl. 31/2.

133. DK nevyhovuje žiadosti hráča Tatran Krásno nad Kysucou Nemanju Bukviča, 890709, o zmenu trestu.

134. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

135. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

1. KR pozastavuje delegáciu na 1 MFZ dospelých R Židek, kvôli nedostatkom v stretnutí 15. kola I. triedy hraného TJ Slávia Staškov – FK Tatran Turzovka.

2. Fyzické previerky sa uskutočnia 27.4. 2012 o 18.00 hod. na štadióne FK Čadca. Účasť R povinná!

3. Pozývame na zasadnutie dňa 20.4. 2012 o 15.30 hod. rozhodcov navrhnutých na Licenciu A: T. Čuboň a L. Belko.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

1. Dávame do pozornosti klubom, ktorých žiacke družstvá štartujú v súťažiach mladších žiakov SsFZ a SF, že na sekretariáte ObFZ si môôôžu vyzdvihnúť medaily pre odmeňovanie najlepších hráčov po zápasoch.

2. Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF), seminár pre ObFZ Kysúc a jeho kluby sa konal v Čadci dňa 30.3. 2012, odporúčame funkcionárom preštudovať si verejne dostupné informácie k projektu, nakoľko ten zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto je vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu Jána Letka, výkonného manažéra projektu (projektový email je issf@futbalnet.sk). Všetky dokumenty sú v PDF forme dostupné na stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf. Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty:Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez menu na stránke http://www.futbalsfz.sk v časti Projekty - podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež sekciu venovanú Novelizácii noriem SFZ.

3. ISSF prechádza do ďalšej etapy spustením registrácie klubmi splnomocnených osôb na funkciu "Klubový ISSF manažér".
Na stránke projektu ISSF (www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty) je prístupný v časti "Registračné formuláre" formulár "Registračný formulár Klubový ISSF Manažér" vo formáte vyplniteľného PDF dokumentu. Všetky potrebné informácie k vyplneniu registračného formuláru sú uvedené v dokumente. Upozorňujeme na úradné overenie podpisu štatutárneho orgánu klubu. Bez vyplnenia povinných údajov a overenia podpisu štatutárneho orgánu klubu (osoby) je registrácia neplatná. Pre vyplnenie formuláru odporúčame použiť Adobe Reader (www.adobe.com/sk/products/reader.html). V prípade akýchkoľvek problémov je k dispozícii email registracia@futbalnet.sk, poprípade kontaktujte manažéra projektu ISSF.

Sekretár pre admistratívu: Lenka Rumanová; sekretár pre technické veci a komunikáciu: Eduard Gábriš

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Rumanová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy