Úradná správa č. 30 - 20/21

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2021/2022, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 1.6.- 24.6.2021.V prípade neaktívneho konta je potrebné zaslať predbežný informačný e-mail na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk. Termín aktívu je stanovený na 3.7.2021 o 10.00 hod. v zasadačke ObFZ Kysúc.

2. Na základe spravodaja č. 44/2020-21 stredoslovenského futbalového zväzu komisia pristúpila k odohratiu neodohraných stretnutí, podľa SP č.7a.

3. Nariaďujeme odohrať MFS:

10K/20.6.2021 17:00/VI. liga QUICK SPORT/TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Rudinská

10K/20.6.2021 17:00/VI. liga QUICK SPORT/ŠK Radoľa - TJ Slovan Nová Bystrica

10K/20.6.2021 17:00/VII. liga QUICK SPORT/TJ SLOVAN KLOKOČOV - OŠK Rudina

 

Úsek mládeže:

1. Oznamujeme:

1.1. MŠK Snežnica-TJ Kysučan Korňa 6.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT (odložené na neurčito)

1.2. TJ Tatran Oščadnica-ŠK Čierne 7.kolo VI. liga U 19 QUICK SPORT (odložené na neurčito)

Futbalové zväzy