Úradná správa č. 30 - 13/14

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

1. Na základe schválenie VV OBFZ Kysúc dňa 27.2.2014, bude komisia ŠTK/ KM pracovať v  zložení: Predseda - Milan Škorník (0915505499), Členovia - Jozef Vrtel (0904273079), Miroslav Laš, Jozef Králik, Štefan Grečmal.

2. Aktív ŠTK futbalových oddielov I. a II. triedy ObFZ Kysúc sa uskutoční 21.03.2014 o 17.00 v zasadačke ObFZ Kysúc.

3. Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2013/2014:

· I. trieda dospelých sa začína 14. kolom 23.3.2014 o 15.00 hod

· II. trieda dospelých sa začína 10. kolom 6.4.2014 o 15.30 hod.

· I. trieda dorast sa začína 8. kolom 13.4.2014 o 13.00 hod.

· I. trieda žiaci sk. A sa začína 15. kolom 23.3.2014

· I. trieda žiaci sk. B sa začína 15. kolom 23.3.2014

· I. trieda ml. žiaci sa začína 7. kolom 20.4.2014

4. Vyzývame FK ObFZ Kysúc aby nahlásili zmeny štatutárov, riadiacich pracovníkov FK (predseda, tajomník, poštová a emailová adresa, telefónne čísla).

5. Prípadné žiadosti o zmenu hracích časov a dní pre jarnú časť súť. ročníka 13/14 nariaďujeme zaslať do 19.3.2014.

6. Nariaďujeme predložiť súpisky A mužstiev dospelí: FK Čadca, MŠK KNM, Tatran Krásno nad Kysucou, ŠK Javorník Makov, TJ Beskyd Svrčinovec, mládež: FK Čadca (žiaci), MŠK KNM (dorast) v termíne do 21.3.2014. Upozorňujeme, že súpisky vyhotovuje len FK, ktoré majú v súťažiach viac ako jedno mužstvo, ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov platné pre celý súťažný ročník a tieto nie je potrebné predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súť. ročníka.

7. Upozorňujeme FK na povinnosť skontrolovať a aktualizovať nomináciu v ISSF pred každým MFZ v stanovenej lehote.

8. Zmena štatutárov TJ Slovan Ladonhora Vadičov: prezident: Vladimír Káčerík (0911245336, vladimir.kacerik@hornyvadicov.sk), vedúci mužstva: Anton Mrmus (0902697083), ISSF manažér: Ivana Remišová (0908423656, iva.remis@gmail.com), manažér: Miloš Králik (0907656828), sekretár: Michal Zátorský (0910144683), tréner: Milan Sklenář ml. (0905941705).

Úsek dospelých

1. Nariaďujeme odohrať 14. kolo QUICK SPORT I. triedy 23.3. 2014 o 15.00 hod.:

· Kysučan Korňa - Tatran Turzovka

· FK Čadca B Horelica - Slovan Nová Bystrica (HP Horelica)

· Tatran Krásno nad Kysucou B - Snaha Zborov nad Bystricou (1.5. o 16.00)

· MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina - Slovan Podvysoká (HP Povina)

· OŠK Rudina - TJ Beskyd Svrčinovec

· FK Nesluša - Slovan Rudinská

· Slovan Ladonhora Vadičov - Spartak Vysoká nad Kysucou

Úsek mládeže

1. Na základe žiadosti MŠK KNM, nariaďujeme odohrať 8. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast MŠK KNM B – Slovan Skalité dňa 12.4.2014 o 10.00 hod. (ZBF KNM 4 eur).

2. Upozorňujeme kluby I. triedy žiakov sk. A a sk. B, že 27. a 28. kolo sa bude predohrávať v mesiaci máj. Nariaďujeme zaslať vzájomné dohody predohrávok do 23.4.2014.

3. Nariaďujeme odohrať 15. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U15 sk. A  23.3. 2014 o 10.00 hod.:

· OŠK Rudina - voľný žreb

· FK Lodno - Slovan  N. Bystrica

· Spartak Radôstka - Kysučan Ochodnica

· FK Reamos Kys. Lieskovec - Tatran Oščadnica (23.3. o 9:30)

4. Nariaďujeme odohrať 15. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U15 sk. B  23.3. 2014 o 10.00 hod.:

· Slovan Klokočov - ŠK Javorník Makov (HP Olešná)

· TJ Kysučan Korňa - FK Čadca C Horelica

· Slovan Podvysoká - Beskyd Svrčinovec

· TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - voľný žreb

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zimný seminár rozhodcov ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 15.3.2014 od 8:30 hod. v penzióne Stefano v Kysuckom Lieskovci. Účasť všetkých R na seminári je povinná a je podmienkou účinkovania R v jarnej časti 2013/2014. V prípade neúčasti nebudú R delegovaní na MFS dospelých až po dobu úspešného absolvovania seminára v náhradnom termíne. Program seminára je  zverejnený na web stránke ObFZ Kysúc v sekcii Dokumenty.

2. R, ktorí majú záujem o plastový preukaz rozhodcu, kontaktujte členov KR, alebo sekretariát ObFZ. Poplatok za nový preukaz je 5 €.

3. KR oznamuje družstvám ObFZ KYSÚC že bude akceptovať vzájomné dohody družstiev o delegácií R (ak sa obe družstva dohodnú na spoločnom R, poprípade všetkých troch R, KR bude toto akceptovať, nevyhovie len v odôvodnených prípadoch, svoje rozhodnutie objasní obom zúčastneným družstvám).

4. KR zvoláva na 19.3.2014 o 15:30 hod. stretnutie s R v pôsobnosti SsFZ – Badura ml., Čuboň T., Hrtús, Ježík, Šuška, Vojtuš, Čuboň J., Drozd, Greňo, Chovanec F., Novák, Petrák, Ploštica, Staník T., Staškovan, Štrba. Stretnutie sa uskutoční za účelom objasnenia ďalšieho účinkovania R v ObFZ Kysúc. Účasť R je dobrovoľná, avšak nutná.

5. Oznamujeme predbežný termín fyzických previerok R 11.4.2014.

6. Obsadenie R : Turnaj dorastencov ObFZ Kysúc, Futbalová aréna Korňa od 8:00 hod. – Čepec, Červenec, Škorník, Šlapka, Špalek A.

7. Všetci rozhodcovia, ktorí boli v roku 2013 zamestnancami ObFZ Kysúc, si môžu na sekretariáte vyzdvihnúť Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (potrebné k daňovému priznaniu resp. k ročnému zúčtovaniu dane).

8. Ďalšie zasadnutia KR sa uskutoční 19.3.2014 o 15.00 hod..

Matričná komisia – Peter Kubinec

1. Dňa 6.12.2013 sa v Bratislave uskutočnila pracovná porada predsedov a sekretárov regionálnych a oblastných futbalových zväzov. Zo širokej diskusie o zavádzaní do praxe a fungovaní jednotlivých častí ISSF, pre ISSF matrika vyplynulo:

- akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napr. aj zamietnutá žiadosť, je považovaná za matričný úkon

- schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové“ schvaľovania budú o 100% drahšie ako štandardné cenníkové ceny

Synchronizácia poplatkov všetkých matrík by mala platiť od 1.7.2014.

Pri tejto príležitosti upozorňujeme funkcionárov FK, aby vzhľadom na cenovú preferenciu elektronických foriem registrácie a matričných úkonov od uvedeného termínu, začali s predstihom zriaďovať hráčske kontá (hráči, príp. rodičia) na najbližšom ObFZ, resp. RFZ.

2. Dňa 31.12.2014 skončí platnosť všetkým papierovým registračným preukazom. Od 1.1.2015 sa musia hráči preukázať len platným plastovým RP. Bez platného plastového RP rozhodca nesmie hráča pripustiť ku hre, i napriek tomu, že je overiteľný cez ISSF.

3. Upozorňujeme kluby aby od teraz používali len nové formuláre primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie (spoznáte ich poľa toho, že majú logo SFZ a Futsalu).

4. Upozorňujeme klubových manažérov aby pravidelne kontrolovali svoje kontá ISSF z dôvodu prestupového obdobia.

Správy zo sekretariátu

Dôrazne upozorňujeme nasledovné kluby, že do dnešného dňa majú v ISSF status NEPLATIČ!!!(zastavenie pretekárskej a matričnej činnosti) z dôvodu neuhradenia mesačnej zbernej faktúry: FK Lodno (142 eur, 25 eur), Slávia Zákopčie (137 eur), Slovan Rudinská(7 eur), Slovan Podvysoká (14 eur), neuhradenia faktúry za činnosť R: REaMOS Kys. Lieskovec (79,08 eur), Slovan Rudinská (25,10 eur), Rozkvet Klubina (78.96 eur).

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy