Úradná správa č. 3 - 16/17

zo dňa 30.07.2016

 

Sekretariát ObFZ Kysúc bude od 1.8. 2016 otvorený v  úradných hodinách.

 

Dôležitý oznam

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia.

Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých :

1.ŠTK nariaďuje odohrať:

1.1. Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 1. kolo dňa 07. 08. 2016 o 16.30 hod.:

TJ Kysučan Korňa - FK Nesluša

TJ Spartak Radôstka - TJ Olešná

TJ Slovan Podvysoká - TJ Kysučan Ochodnica

FK Tatran Turzovka - TJ Pokrok Stará Bystrica

TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Tatran Oščadnica

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK Polom Raková

FK Čadca (B) - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) (HP Horelica)

Úsek mládeže :

1. Žiadame záujemcov o zaradenie družstva do kategórie prípravka aby zaslali prihlášku na emailovú adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Náhradný letný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 10.8.2016 od 16:00 hod. v budove ObFZ Kysúc. Zúčastnia sa R: Kolesnáč, Petrák ml., Ševčík, Macejko, Maják, Špalek O., Chovanec M., Petrák, Kupka, Kubiš, Blahovec, Fonš. Podmienkou zaradenia na NL je vyplnenie a odoslanie formulára zo zmien pravidiel. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

2. Školenie nových R bude prebiehať v termíne 1.-5.8.2016. V prípade nových záujemcov sa môžete ešte prihlásiť telefonicky p. Mojákovi na t.č. 0907204552

3. Upozorňujeme všetkých R a DZ na dodržiavanie stanovenej lehoty pri ospravedlneniach, ktorá je 7 dní pred konaním MFS.

 

Správy zo sekretariátu

V zmysle platného Zákone o športe je povinnosťou všetkých športových organizácií a ich členov na Slovensku, ktoré majú záujem na financovaní vlastnej športovej činnosti zo štátnych prostriedkov, platiť členské. Vychádzajúc z toho Konferencia SFZ 3.6.2016 schválila nasledovné členské príspevky: - Hráči do 18 rokov 3 € - Hráči nad 18 rokov 6 € - Tréneri, delegáti, funkcionári, sprostredkovatelia 10 € - Futbalové kluby 20 € - Zväzy (RFZ, ObFZ) 20 € - Ostatní riadni a pridružení členovia 20 €

Kľúč na rozdelenie finančných prostriedkov získaných z výberu členských príspevkov SFZ: Odpočítať kluby s licenciou mládeže SFZ (bude ich 48) a rozdeliť finančné prostriedky klubom, ktoré fungujú na amatérskej úrovni. Na kritérium pridelenia finančných prostriedkov vplýva počet mládežníckych družstiev v klube (minimálne 14 hráčov v družstve) a počet mládežníkov do 18 rokov. Družstvá musia byť riadne prihlásené v súťažiach riadených SFZ, RFZ alebo ObFZ a za mládežníka – člena klubu sa považuje hráč registrovaný v ISSF. Takto získané finančné prostriedky sú určené výhradne na amatérsky mládežnícky futbal. Budú tvoriť základ Fondu mládeže, do ktorého potečú aj ďalšie peniaze okrem členského – napr. 10 % zo štátnej dotácie SFZ.

Viac aktuálnych informácií o členskom tu .

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy