Úradná správa č. 3 - 12/13

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

1. Berieme na vedomie oznámenie o organizovaní turnajov: TJ Slovan Skalité dňa 29.7.2012 a TJ Olešná dňa 29.7.2012.

2. Berieme na vedomie list MŠK Snežnica a vyhovujeme žiadosti.

3. Berieme na vedomie list MKŠS Kysucké Nové Mesto a vyhovujeme žiadosti.

4. Nariaďujeme predložiť klubom zoznamy hráčov v termíne do 31.7.2012 na ObFZ Kysúc.

5. Nariaďujeme FK Čadca B Horelica, MŠK Kysucké Nové Mesto B, FK Tatran Krásno nad Kysucou B, TJ Javorník Makov B, TJ Slovan Podvysoká B predložiť súpisku A mužstiev v termíne do 31.7.2012 na ObFZ Kysúc.

6. Na základe žiadosti MKŠS Kysucké Nové Mesto nariaďujeme odohrať MFZ 3. Kolo MŠK KNM B – TJ Slovan Rudinská dňa 19.8.2012 o 13.30 hod.

7. Žiadosť FK Nesluša o zmenu hracej plochy – doložiť vzájomné dohody.

8. Nariaďujeme odohrať 1. kolo QUICK SPORT I. triedy 5.8. 2012 o 16.30 hod.:

 • Spartak Vysoká nad Kysucou - Kysučan Korňa
 • Tatran Turzovka - FK Čadca B Horelica
 • Snaha Zborov nad Bystricou - Tatran Krásno nad Kysucou B
 • Slovan Podvysoká – Slovan Rudinská
 • TJ Beskyd Svrčinovec - OŠK Rudina
 • MŠKS Kysucké Nové Mesto B – TJ Olešná (HP Povina)
 • ŠK Čierne – TJ Nesluša

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

 1. Dáva na vedomie prenesenie zvyšku nepodmienečne uložených trestov zo súťažného ročníka 2011/2012, do súťažného ročníka 2012/2013 u týchto previnilcov: a) Stanislav Kopera, 941025, Slovan Skalité, dorast – 4 MFZ; b) Marek Choluj, 931225, Slovan Skalité, dorast – 3 MFZ; c) Tomáš Dej, 930202, Beskyd Svrčinovec, dorast – 3 MFZ; d) Ivan Poliak, 970609, OŠK Rudina, žiak – 1 MFZ; e) Tomáš Králik, 970130, OŠK Rudina, žiak – 6 MFZ; f) Tomáš Mičian, 870418, Tatran Krásno B – 1 MFZ; g) Peter Šadlák, 790808, Tatran Krásno B – 3 MFZ; h) Rastislav Nečeda, 911222, Snaha Zborov – 3 MFZ. DP 1/13 – 9.
 2. Dáva na vedomie zoznam previnilcov, ktorých zvyšky nepodmienečných trestov uložených DK SsFZ sa vykoná v súťažnom ročníku 2012/2013 v pôsobnosti DK ObFZ Kysúc. Jedná sa o: a) Miroslav Buček, 900302, Slovan Rudinská – 1MFZ; b) Miroslav Grešák, hl. usporiadateľ, Slovan Rudinská do 16.8.2012.
 3. Nevyhovuje žiadosti hráča Slovan Skalité, Stanislav Kopera, 941025.
 4. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.
 5. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 1. Na web stránke ObFZ Kysúc www.obfzkysuc.sk v sekci Dokumenty a Normy ObFZ je zverejnený na základe dohody klubov o centrálnom vyplácaní odmien pre rozhodcov a delegátov splátkový kalendár pre odmeny R a DZ v roč. 2012/2013.
 2. Sekretariát ObFZ Kysúc distribuoval poštou na kluby vo svojej pôsobnosti tlačovú verziu Rozpisu ObFZ Kysúc 2012/2013.
 3. Rozpis ObFZ Kysúc pre ročník 2012/2013 je k dispozícii aj na oficiálnej web stránke www.obfzkysuc.sk, sekcia Dokumenty a Normy ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy