Úradná správa č. 29 - 19/20

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2021/2022, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 1.6.- 24.6.2021.V prípade neaktívneho konta je potrebné zaslať predbežný informáčný e-mail na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk. Termín aktívu je stanovený na 3.7.2021 o 10.00 hod. v zasadačke ObFZ Kysúc.

2. Na základe spravodaja č. 44/2020-21 stredoslovenského futbalového zväzu komisia pristúpila k odohratiu neodohraných stretnutí, podľa SP č.7a.

3. Nariaďujeme odohrať MFS:

10K/20.6.2021 17:00/VI. liga QUICK SPORT/TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Rudinská

10K/20.6.2021 17:00/VI. liga QUICK SPORT/ŠK Radoľa - TJ Slovan Nová Bystrica

10K/20.6.2021 17:00/VII. liga QUICK SPORT/TJ SLOVAN KLOKOČOV - OŠK Rudina

Úsek mládeže:

1. Upozorňujeme FK na zaslanie správy cez ISSF - vyjadrenie odohratia stretnutí.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

 

 

 

Futbalové zväzy