Úradná správa č. 29 - 13/14

zo dňa 7.3. 2014

 

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

1. Aktív ŠTK futbalových oddielov I. a II. triedy ObFZ Kysúc sa uskutoční 21.03.2014 o 17.00 v zasadačke ObFZ Kysúc.

2. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičný futbalový turnaj:

· Turnaj dorastencov roč. 95 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 16.3.2014. Turnaj uzavretý! Zoznam prihlásených: Podvysoká, Skalité, Vysoká nad Kysucou, Čierne, Stará Bystrica, Turzovka, Ochodnica, K. Lieskovec, Čadca, Krásno nad Kysucou, Radôstka, Oravská Lesná. Propozície a harmonogram turnaja sú zverejnené na web stránke ObFZ Kysúc v sekcii Dokumenty.

3. Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2013/2014:

· I. trieda dospelých sa začína 14. kolom 23.3.2014 o 15.00 hod

· II. trieda dospelých sa začína 10. kolom 6.4.2014 o 15.30 hod.

· I. trieda dorast sa začína 8. kolom 13.4.2014 o 13.00 hod.

· I. trieda žiaci sk. A sa začína 15. kolom 23.3.2014

· I. trieda žiaci sk. B sa začína 15. kolom 23.3.2014

· I. trieda ml. žiaci sa začína 7. kolom 20.4.2014

- upozorňujeme kluby I. triedy žiakov sk. A a sk. B, že 27. a 28. kolo sa bude predohrávať v mesiaci máj na základe vzájomných dohôd.

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zimný seminár rozhodcov ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 15.3.2014 od 8:30 hod. v penzióne Stefano v Kysuckom Lieskovci.

2. R, ktorí majú záujem o plastový preukaz rozhodcu, kontaktujte členov KR, alebo sekretariát ObFZ. Poplatok za nový preukaz je 5 €. Nové plastové preukazy sa budú odovzdávať R na zimnom seminári.

3. Schválené nové registrácie R :

  • Jozef Mosor – TJ Tatran Krásno nad Kysucou
  • Martin Dikoš – ŠK Javorník Makov

4. Berieme na vedomie list TJ SLOVAN Nová Bystrica zo dňa 28.2.2014.

5. Všetci rozhodcovia, ktorí boli v roku 2013 zamestnancami ObFZ Kysúc, si môžu na sekretariáte vyzdvihnúť Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (potrebné k daňovému priznaniu resp. k ročnému zúčtovaniu dane).

Matričná komisia – Peter Kubinec

1. Dňa 6.12.2013 sa v Bratislave uskutočnila pracovná porada predsedov a sekretárov regionálnych a oblastných futbalových zväzov. Zo širokej diskusie o zavádzaní do praxe a fungovaní jednotlivých častí ISSF, pre ISSF matrika vyplynulo:

- akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napr. aj zamietnutá žiadosť, je považovaná za matričný úkon

- schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové“ schvaľovania budú o 100% drahšie ako štandardné cenníkové ceny

Synchronizácia poplatkov všetkých matrík by mala platiť od 1.7.2014.

Pri tejto príležitosti upozorňujeme funkcionárov FK, aby vzhľadom na cenovú preferenciu elektronických foriem registrácie a matričných úkonov od uvedeného termínu, začali s predstihom zriaďovať hráčske kontá (hráči, príp. rodičia) na najbližšom ObFZ, resp. RFZ.

2. Dňa 31.12.2014 skončí platnosť všetkým papierovým registračným preukazom. Od 1.1.2015 sa musia hráči preukázať len platným plastovým RP. Bez platného plastového RP rozhodca nesmie hráča pripustiť ku hre, i napriek tomu, že je overiteľný cez ISSF.

3. Upozorňujeme kluby aby od teraz používali len nové formuláre primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie (spoznáte ich poľa toho, že majú logo SFZ a Futsalu).

4. Upozorňujeme klubových manažérov aby pravidelne kontrolovali svoje kontá ISSF z dôvodu prestupového obdobia.

Správy zo sekretariátu

Dôrazne upozorňujeme nasledovné kluby, že do dnešného dňa majú v ISSF status NEPLATIČ!!!(zastavenie pretekárskej a matričnej činnosti) z dôvodu neuhradenia mesačnej zbernej faktúry: FK Lodno (142 eur, 25 eur), Spartak Radôstka (117 eur), Slávia Zákopčie (137 eur), Slovan Rudinská(7 eur), neuhradenia faktúry za činnosť R: REaMOS Kys. Lieskovec (79,08 eur), Slovan Rudinská (25,10 eur), Rozkvet Klubina (78.96 eur).

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy