Úradná správa č. 29 - 11/12

Stanislav Špila – Výkonný výbor

VV na svojom zasadnutí dňa 21.03.2012 o.i.

Schválil:

1. Organizáciu seminára ISSF.

2. Systém prideľovania dotácií na organizáciu mládežníckych turnajov na rok 2012.

3. Zaradenie rozhodcu Petra Sýkoru /ČMFZ/ na nominačnú listinu R ObFZ Kysúc.

4. Františka Grznára, Jaroslava Ondrašinu na školenie licenčných školiacich komisárov pre vzdelávanie rozhodcov.

5. Tomáša Čuboňa, Ľubomíra Belka na školenie rozhodcov Licencie A (SsFZ).

6. Model nadstavbovej časti žiakov.

Zobral na vedomie:

1. Vyhodnotenie zimných mládežníckych turnajov.

2. Prípravu jarnej časti súť. Roč.2011/2012.

3. Správu hospodárskej komisie.

4. Prípravu doškoľovacieho seminára rozhodcov ObFZ Kysúc.

Športovo – technická komisia – Milan Škorník

Dňa 30.3.2012 (piatok) o 16.00 hod. v priestoroch reštaurácie Bowling (Biely dom) Čadca sa uskutoční seminár o Informačnom systéme Slovenského futbalu (ISSF) - systémové zmeny v slovenskom futbale a jeho zavedenie do praxe od 1.7.2012. Prednášateľom bude Ján Letko (SFZ). Seminár je zameraný na prácu a povinnosti klubov po 1.7.2012 (nový spôsob prvotných registrácii, nové reg. preukazy, nová matričná príslušnosť, prestupy, hosťovania, zápisy o stretnutí, úhrada poplatkov,...). Účasť zástupcov klubov je povinná, doporučujeme, aby sa zúčastnili osoby poverené na vykonávanie vyššie uvedenej administratívnej práce v klube (max 2 osoby). Povinná je aj účasť zástupcov klubov, ktorých družstvá pôsobia aj v regionálnych (krajských) súťažiach.

1. Termíny začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012:

· I. trieda dospelí 15.kolo 1.4.2012 o 15.30 hod.

· I. trieda dorast 15.kolo 1.4.2012 o 13.00 hod.

· II. trieda dospelí 12.kolo 8.4.2012 o 15.30 hod.

· I. trieda žiaci sk A 8. kolo 15.4.2012 o 10.00 hod.

· I. trieda žiaci sk B 8. kolo 15.4.2012 o 10.00 hod.

2. V zmysle čl. 3 písm. e povoľuje ŠTK v jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012 používať schválené hracie plochy do 30.4.2012.

3. Nariaďujeme predložiť súpisky A mužstiev dospelí: FK Čadca, MŠK Kysucké Nové Mesto, FK REaMOS Kysucký Lieskovec, ŠK Javorník Makov, TJ Slovan Podvysoká v termíne do 27.3.2012.

4. Vyzývame kluby ObFZ Kysúc aby nahlásili na ObFZ Kysúc prípadné zmeny štatutárov, riadiacich funkcionárov (predseda, tajomník, poštová a emailová adresa, telefónne čísla a pod.)

5. Upozorňujeme funkcionárov klubov, aby si skontrolovali dobu platnosti RP pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012.

Úsek dospelých

 1. Na základe žiadosti TJ Kysučan Korňa a pasportu hracej plochy schvaľujeme pomocnú hraciu plochu „Krytá futbalová aréna v Korni“ na MFZ ObFZ Kysúc do 30.4.2012. Povrch - umelá tráva. Odporúčame hosťujúcim FK použiť vhodnú obuv (turfy, gumotextil)
 2. Nariaďujeme odohrať 15. kolo QUICK SPORT I. triedy 1.4.2012 o 15.30 hod.:
 • FK Slávia Staškov - FK Tatran Turzovka
 • FK Lodno - FK Nesluša
 • TJ Kysučan Korňa - TJ Tatran Krásno nad Kysucou B (Futbalová aréna Korňa)
 • FK Čadca B - MŠK Kysucké Nové Mesto B
 • TJ Beskyd Svrčinovec - OŠK Rudina
 • TJ Slovan Ľadonhora Vadičov - ŠK Čierne
 • TJ Snaha Zborov nad Bystricou - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou

Úsek mládeže

 1. Nariaďujeme predložiť súpisky A,B mužstva FK Čadca v termíne do 10.4.2012.
 2. Na základe žiadosti FK Polom Raková – žiaci nariaďujem odohrať MFZ – žiaci v sobotu UHČ v jarnej časti ročníka 2011/2012.
 3. Nariaďujeme FK Polom Raková uhradiť poplatok 3,5 eur (prejednanie žiadosti).
 4. Nariaďujeme odohrať MFZ QUICK SPORT I. triedy dorast 1.4.2012 o 13.00 hod.:
 • TJ Spartak Radôstka - FK Tatran Oščadnica
 • TJ Slovan Skalité - FK Nesluša (31.3. o 15.30 hod.)
 • TJ Kysučan Korňa - voľný žreb
 • TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Slovan Podvysoká (1.4. o 12.30 hod.)
 • TJ Beskyd Svrčinovec - FK REaMOS Kysucký Lieskovec (31.3. o 15.30 hod.)
 • TJ Slovan Ľadonhora Vadičov - voľný žreb
 • TJ Kysučan Ochodnica - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (31.3. o 15.30 hod.)
 1. ŠTK povoľuje odohrať MFZ v kategórii mládež hráčom, ktorým platnosť RP skončila dňom 31.12.2011 a splňujú podmienky uvedené v čl. 9 písm. b a čl. 10 písm. b Rozpisu súťaže dohrať súťaž na tento registračný preukaz.

Trénersko-metodická komisia – Peter Padych

Predlžujeme termín  vyplnenia a doručenia evidenčných kariet trénerov futbalu do 31. marca 2012. Žiadame všetkých trénerov pôsobiacich v Stredoslovenskom regióne, ktorí doposiaľ nezaslali evidenčnú kartu (na SsFZ poštou) a fotografiu (na jan.gregus@futbalsfz.sk elektronicky), aby tak urýchlene urobili najneskôr do 31. marca 2012 v zmysle nasledujúcich pokynov:
V rámci projektu ISSF (Informačný systém slovenského futbalu) prebieha elektronická preregistrácia všetkých trénerov Slovenska. K tomuto účelu žiada TMK SsFZ trénerov SsFZ o  vyplnenie a zaslanie dotazníkov – evidenčných kariet trénerov. Na stránke www.futbalsfz.sk v sekcii Dokumenty/Tréneri a vzdelávanie/Dokumenty/Registračný formulár tréneri je formulár evidenčnej karty trénera v pdf formáte. Formulár odporúčame vypisovať v PC (nie rukou). Vypísanú a vytlačenú evidenčnú kartu trénera musí podpísať zaevidovaná osoba. Vyplnené a podpísané dotazníky – evidenčné karty zašlite poštou na SsFZ, Peter Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica, resp. doručte osobne. Súčasťou dotazníka je dodanie fotografie trénera v elektronickom formáte v minimálnom rozmere 800x600 px, 150 DPI. Fotky trénerov (názov fotky je priezvisko a meno) zašlite elektronicky na e-mail: jan.gregus@futbalsfz.sk

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Rumanová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy