Úradná správa č. 28 - 12/13

zo dňa zo dňa 15. 02. 2013

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

 • Turnaj dorastencov U19 roč. 94 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 16.3. 2013 vo Futbalovej aréne v Korni, štartové 50 eur, maximálny počet štartujúcich družstiev 14 - turnaj uzavretý! Zoznam prihlásených: Korňa, Podvysoká, Oščadnica, Skalité, Vysoká nad Kysucou, Čierne, Stará Bystrica, Svrčinovec, Turzovka, Ochodnica, K. Lieskovec, Čadca U19, Čadca U17, Krásno nad Kysucou.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Všetci rozhodcovia, ktorí boli v roku 2012 zamestnancami ObFZ Kysúc, si môžu osobne na sekretariáte vyzdvihnúť Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (potrebné k daňovému priznaniu, resp. k ročnému zúčtovaniu dane). Menovite: Belanec, Drozd, Greňo, Ježík, Kamenišťák, Kubica, Maják, Petrák, Ploštica, Sikora, Špalek.
 2. Jarný doškoľovací seminár rozhodcov ObFZ Kysúc - 23.2. 2013 (sobota) od 8.30 v Reštaurácii Bowling a Pizzeria Biely dom v Čadci. Účasť všetkých rozhodcov bezpodmienečne nutná pod následkami disciplinárnych opatrení.

Program:

 • 8.30 - 9.00 Prezentácia
 • 9.00 - 9.20 Príhovor predsedu a členov Výkonného výboru ObFZ
 • 9.30 - 11.30 Prednáška Jána Fašunga, delegáta pozorovateľa rozhodcov UEFA, lektora SFZ a FIFA
 • 11.30 - 11.45 Prestávka
 • 11.45 - 12.30 Písomný test
 • 12.35 - 13.00 Video ukážky zo stretnutí ObFZ
 • 13.00 - 13.15 Vystúpenie členov KR (technický úsek), téma: Zápisy o stretnutí
 • 13.15 - 13.30 Vyhodnotenie testo a ústne pohovory
 • 13.30 - 14.00 Vystúpenie predsedu KR

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 • Žiadame kluby, ktoré plánujú hromadnú výmenu papierových registračných preukazov na plastové, aby na sekretariát nahlásili harmonogram (počty kusov a plánovaný dátum). Ďalej upozorňujeme, aby si nenechávali výmenu preukazu na poslednú chvíľu hlavne u hráčov, u ktorých plánujú v jarnej časti transfery (prestup, hosťovanie).
 • Upozorňujeme kluby, aby pri tvorbe družstiev v ISSF dodržiavali správne vekové úrovne, príklad: dorast U19, starší žiaci U15 a mladší žiaci U13.

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy