Úradná správa č. 27 - 11/12

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

  • Komisia rozhodcov ObFZ Kysúc oznamuje, že dňa 24. marca 2012 sa uskutoční jarný doškoľovací seminár rozhodcov. Začiatok: 8.00 hod., miesto: Reštaurácia Pasáž, Palárikova ulica 76, Čadca (obchodná pasáž Paris). Pre každého rozhodcu budú pripravené nové Pravidlá futbalu (platné od 1.7. 2011) – cena 5,- eur.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

  • Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu informačného systému Slovenského futbalu (ISSF) odporúčame zástupcom klubov preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť každodennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka (Výkonný manažér projektu issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf. Nájdete tu vždy najnovšie správy, dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), odkazy a kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk v časti projekty – podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú novelizácii noriem SFZ.
  • Zmena štatutárnych zástupcov OŠK Rudina: prezident klubu Peter Macek 0908916014, viceprezident klubu Róber Jankovský 0905653165, tajomník klubu Milan Černák 041/4214530.

 

Sekretár pre admistratívu: Lenka Rumanová; sekretár pre technické veci a komunikáciu: Eduard Gábriš

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Rumanová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy