Úradná správa č. 27 - 10/11

 

Výkonný výbor - Stanislav Špila

VV ObFZ Kysúc na svojom zasadnutí dňa 3.2.2011 okrem iného schválil:

  1. Organizáciu mládežníckých halových turnajov v dňoch 5.2, 19.2, 26.2. 2011.
  2. Termín stretnutia zástupcov družobných zväzov OFS Frýdek Místek, BOZP Skoczow, ObFZ Kysúc dňa 24.3.2011 v Čadci.
  3. Termín a miesto seminára rozhodcov a delegátov dňa 12.3.2011 v Čadci.
  4. Do funkcie vedúceho úseku delegátov zväzu pri KR Jozefa Vrtela.
  5. Poveril vedením Trénersko-metodickej komisie Františka Mrmusa.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Turnaj dorastencov U19 (roč. 1992 a ml.) pod záštitou mikroregiónu Kysucký triangel - Skalité, Čierne, Svrčinovec.

Termín a miesto: 19.2. 2011, Športová hala (bývalý Pratex) v Čadci, prezentácia do 7.50 hod. Štartovné: 40,-eur (pri prezentácii); červenáskupina A: FK Čadca, FK Tatran Turzovka, Beskyd Svrčinovec, Pokrok Stará Bystrica, Spartak Vysoká nad Kysucou, Spartak Radôstka; modrá skupina B: FK Čadca B (Horelica), ŠK Čierne, Slovan Podvysoká, Slovan Skalité, Slávia Zákopčie, Kysučan Ochodnica.

Disciplinárna komisia - Štefan Tomáš

131. DK ObFZ Kysúc dáva na vedomie, že tresty uložené na časové obdobie kratšie ako šesť mesiacov boli prerušené po skončení jesennej časti dňa 31.10. 2011. Zvyšok trestu sa vykoná po začatí jarnej časti aktuálneho súťažného ročníka 2010/2011 od 3.4. 2011. DP čl. 10/10.

Prehľad dotknutých trestov zverejnený v ÚS č. 26 (www.obfzkysuc.sk)

Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

1. Medzinárodný turnaj výberov družobných zväzov Kysuce, Frýdek Místek a Skoczów (ročníky 96 a 97, samostatne). Nominácie budú oznámené. Termín a miesto: 26.2. 2011, Mestská športová hala v Kysuckom Novom Meste.

2. Školenia trénerov futbalu 4. triedy/ EURO C licencie (1. kvalifikačného stupňa). Prihlásiť sa môžu aj tréneri, ktorí oznámili svoj záujem o základnú licenciu na ObFZ Kysúc. Ďalšie info: ObFZ Kysúc 0907814153, sekretariat@obfzkysuc.sk; TMK SsFZ peterstefanak@gmail.com Školenia pre trénerov bez trénerskeho vzdelania v pôsobnosti SsFZ sa bude konať v B. Bystrici v budove FHV UMB, Tajovského 40, v rozsahu 56 hodín ( 5 dní) v termínoch:

18.03 - 20.03 2011: špeciálna časť vyučovanie každý deň od 09.00 do 20.00 hod.

25.03 - 27.03 2011: všeobecná časť vyučovanie každý deň od 09.00 do 20.00 hod.

12.04 2011: skúšky (test zo všeobecnej a špeciálnej časti, obhajoba práce, prax).

Poplatok 85 eur (zahŕňa náklady na prenájom miestností, telocvične, honoráre lektorov, vystavenie trénerskeho a licenčného preukazu, prenájom didaktickej techniky, nezahŕňa náklady na cestovné, stravné a ubytovanie). Poplatok sa uhrádza až po oznámení uchádzačovi o prijatí na školenie.

Prihlášky do 1. marca 2011 s uvedením mena a priezviska, adresy, mailového a tel. kontaktu poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica alebo mailom na peterstefanak@gmail.com

Komisia rozhodcov - Jozef Čuboň

Zasadnutie KR sa uskutoční 24.2. 2011 o 15.30 hod.

Správy zo sekretariátu - Eduard Gábriš

Matričné miesto SsFZ upozorňuje funkcionárov, najmä ved. dr. dospelých, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov. RP ktorých platnosť končí k 31. 12. 2010 je potrebné vymeniť. Informácie o postupe pri výmene, ako aj podklady potrebné k výmene nájdete na www.ssfz.sk

 

Futbalové zväzy