Úradná správa č. 26 - 16/17

zo dňa 27.01.2017

 

Sekretariát ObFZ Kysúc bude otvorený v úradných hodinách

Streda  10:00 - 17:00, Piatok 10:00 - 17:00 z dôvodu PN.

Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk.

Pre vytvorenie hráčskeho konta môžete využiť aj  najbližšie matričné miesto ObFZ Žilina (Pivovarská 1058, Žilina).

 

Výkonný výbor – Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 25.01.2017 o.i.

VV schválil:

1. Termín a program riadnej Konferencie ObFZ Kysúc, ktorá sa uskutoční 24.03.2017 o 16:30 v zasadačke ObFZ Kysúc.

2. Organizáciu a termíny turnajov:

- Medzinárodný turnaj výberov družobných futbalových zväzov Kysuce – Frýdek Místek – Skoczów (U15/U14), ktorý sa uskutoční 4.2.2017 o 9:00 v ŠH KNM

- Turnaj dorastencov roč. 1998 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 18.02.2017 v ŠH Pratex.

- Turnaj starších žiakov roč. 2002 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 18.3.2017 v ŠH Pratex.

VV zobral na vedomie:

1. Aktuálne informácie o stave sekretariátu ObFZ Kysúc.

2. Návrh rozpočtu na rok 2017.

3. Správu HK.

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

1. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

• Turnaj starších žiakov roč. 2002 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 18.3.2017. Zoznam prihlásených: Čierne, Krásno, Snežnica, Makov, Stará Bystrica.

• Turnaj dorastencov roč. 1998 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 18.02.2017. Zoznam prihlásených: Čierne, Snežnica, Skalité, Oščadnica, Čadca U19, Čadca U 17, Vysoká nad Kysucou, Makov, Stará Bystrica, Turzovka.

Turnaje sa uskutočnia v športovej hale PRATEX, štartovné 55 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte písomne alebo emailom do 6.2.2017 na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

2. Začiatky MFS jarná časť:

VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 14. kolo 25-26.3.2017.

VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 11. kolo 15-16.4.2017.

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 - 8. kolo 15-16.4.2017.

IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15,U13 - 18. kolo 08-09.4.2017.

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 - 11. kolo 15-16.4.2017.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Žiadame všetkých R a DZ o vyplnenie formulára (test) https://goo.gl/forms/3jYOr3jrmeStAyxZ2 z Pravidiel futbalu za účelom overenia znalosti PF. Úspešné vyplnenie formulára (90%) je nutná podmienka pre činnosť R a DZ pre sezónu 2016/2017. V prípade problému so zobrazením formulára kontaktujte komisiu R na email plostica1@gmail.com . Príslušné zmeny pravidiel nájdete na stránke obfzkysuc.sk v sekcii http://www.obfzkysuc.sk/rozhodcovia-treneri-a-delegati/dokumenty-pre-r-a-dz.html .Najneskorší termín spätného odoslania formulára je 3.2.2017.

2. 7. ročník Turnaja R a DZ ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 4.2.2017 od 13:30 hod. v MŠH v KNM. Zraz R a DZ je o 13:00 v MŠH KNM.

3. KR plánuje v zimnom období školenie nových rozhodcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

4. Žiadame R, ktorým nebol členský poplatok strhnutý z odmeny aby ho uhradili na sekretariáte: Pavol Kupka, Stanislav Kamenišťák, Milan Zacher, Marián Ševčík, Ondrej Špalek, Jozef Lach.

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

Registračný a prestupový poriadok  (účinný od 2.12.2016)

1. Registračné obdobie pre hráčov – amatérov z a do zahraničia sa zhoduje s registračným obdobím bez obmedzenia pre amatérov, teda od 1.7. do 31.8. a od 1.1. do 15.3.kalendárneho roka.

2. Transfer (prestup s obmedzením) schválený v letnom registračnom období je možné v zimnom registračnom období - pre transfer s obmedzením (1.1.2017 – 31.3.2017) predčasne ukončiť. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepovažuje v zmysle RaPP za transfer (v zmysle čl. 19/7) a môže na toto ukončenie nadväzovať v tom istom registračnom (zimnom) období transfer bez obmedzenia (do 15.3.2017) alebo s obmedzením (do 30.3.2017). Zároveň je však potrebné dodržať pri uvedenom postupe ustanovenia čl. 18/5.

VV SFZ na svojom zasadnutí 2.12.2016 v Bratislave schválil, s platnosťou od 2.12.2016 zmeny a doplnenia RaPP. Pre amatérsky futbal vyberáme najdôležitejšiu zmenu čl. 19, bod 2:

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.08. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

d) od 01.01. do 30.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)

 

Trénersko metodická komisia - František Mrmus

1.TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 organizuje v spolupráci s TMK LFZ doškoľovací seminár pre trénerov UEFA  B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie trénerskej licencie) dňa 05. februára 2017 (nedeľa)  v Liptovský Jáne –hotel ALEXANDRIA v rozsahu  5 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive (www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality) do 25. januára 2017  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo  igi.bella@gmail. Pri prezentácii pred začatím doškoľovacieho seminára Vás žiadame o odovzdanie dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku (10.-€) - účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: SK26 0200 0000 0000 1393 6342, správa pre príjmatela: meno a priezvisko.

2.TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci s TMK OFZ v období február – marec v Dolnom Kubíne školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 31. januára 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality)  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

3.TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ RS v období marec - apríl v Rimavskej Sobote školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 20. februára 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality)  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy