Úradná správa č. 25 - 19/20

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých

1.Začiatky súťaží

VI. liga DOUBLE STAR BET ObFZ Kysúc - 12.kolo 12.04.2020 o 15.30 hod.

VII. liga DOUBLE STAR BET ObFZ Kysúc - 11.kolo 19.04.2020 o 16.00 hod.

Úsek mládeže

1. Začiatky súťaží

VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorastu U19 - 10.kolo 25.04.2020 o 14.00 hod.

IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U15 - 10.kolo 05.04.2020 o 10.00 hod.

IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U13 - 10.kolo 05.04.2020 o 12.00 hod.

2. Upozorňujeme

FK,  ktoré v zimnom období organizujú halové turnaje, aby poskytli KM informácie o turnajoch na sekretariat@obfzkysuc.sk,podľa RS ObFZ Kysúc čl.7 bod 5.

3. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc  poriada dňa 21.3.2020 turnaj prípraviek v športovej hale KNM . Štartovné 0 eur. Záväzné prihlášky na turnaj zasielajte písomne alebo emailom na adresu sekretariat@obfzkysuc.sk

K dnešnému dňu sú prihlásení: Zborov

4. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje

Turnaj starších žiakov roč. 2005 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 15.02.2020.

K dnešnému dňu sú prihlásení Čierne, Skalité, Snežnica, Korňa, Raková, Krásno nad Kysucou, Zborov, Podvysoká, Turzovka, Čadca. Zoznam prihlásených je uzatvorený!

Turnaj dorastencov roč. 2001 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 15.02.2020.

K dnešnému dňu sú prihlásení Čierne, Skalité, Snežnica, Korňa, Raková, Čadca U 17, Podvysoká, Makov, Svrčinovec.

Turnaje sa uskutočnia vo futbalovej aréne Korňa,  štartovné 55 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaj zasielajte písomne alebo emailom do 5.2.2020 na adresu sekretariat@obfzkysuc.sk

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. KR plánuje v zimnom období (január - február 2020) školenie nových R. Záujemcovia sa môžu nahlásiť cez sekretariat@obfzkysuc.sk, 0908 934 081.

2. Neplnenie podmienky o počte rozhodcov futbalovými klubmi družstiev dospelých k 16.10.2019  v zmysle RS ObFZ 20192020 článok 26 bod 1

VI. liga FK Čadca -1, TJ Kysučan Korňa -1, Slovan Nová Bystrica -2, Kysučan Ochodnica -1, TJ Olešná -1, ŠK Radoľa -2, Spartak Radôstka -1, Slovan Rudinská -1,

VII. liga Slovan Klokočov -1, OŠK Rudina -1.

VV ObFZ u l o ž i l menovaným FK povinnosť zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov, najneskôr do 31.3.2020, pod následkom uplatnenie finančného postihu v zmysle RS ObFZ 20192020, článok 27 bod 14. Aktuálna nominačná listina s klubovou príslušnosťou a Zoznam registrovaných R v kluboch , prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť KR.

 

Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

Nominácia hráčov ObFZ Kysúc na halový  medzi oblastný futbalový turnaj mladších žiakov - výberov ročníkov 2007 a 2008, konaného dňa 25.01.2020 v Třinci (CZ).

Ročník 2007:

Miloš Mrmus (Vadičov), Tomáš Koščalík, Tobias Kocifaj, Jakub Čimbora, Šimon Kubala (Zborov), Jakub Zajac, Lukáš Zajac, Jakub Škulavík, Kevin Marčan (Staškov)

Ročník 2008:

Branko Paršo, Miroslav Mozoľ, Samuel Ondreáš, Samuel Chovanec, Tomáš Zradula (KNM B), Samuel Vojtáš, Samuel Jedinák (Zborov), Marcel Mravec, Jakub Furdan (Staškov)

Tréneri: Štefan Zajac a Ľubomír Chovanko

Nominovaní hráči si zoberú so sebou: pas, kartičku poistenca, športovú výstroj (halovky, chrániče) a hygienické pomôcky.

Oznámenie neúčasti( choroba, zranenie, rodinné záležitosti....), alebo prípadné iné otázky, kontaktovať - Mrmus František (tel.0903 654 809, email: mrmus@mskknm.sk )

Odchod: 7:00 KNM  (futbalový štadión)

7:15 Krásno (pod mostom)

7:30 Čadca ihrisko (Makovská železničná zastávka)

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

1. V zmysle RaPP čl. 19 (2) je možné podávať žiadosť o prestup amatéra

• od 01. 01. do 31. 03 kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)

• od 01. 01. do 31. 03 kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

2. Zároveň upozorňujeme, že prestup s obmedzením, realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2020. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2020) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča.

3. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto na ObFZ Kysúc žiadosť zamietne.

4. V uplynulom období bola asi najčastejšie sa opakujúca otázka, ako postupovať v prípade transferu hráča pri ktorom sa objavuje text o neuhradenom členskom poplatku. Pri tejto príležitosti treba podotknúť, že každý člen SFZ si môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF. Postup klikne na ikonu Môj účet a vyplní fakturačné údaje, ktoré potvrdí – zmeniť, následne klikne na Moje členské poplatky a vygeneruje si FA. Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzenia.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Oznamujeme klubom Turzovka, Stará Bystrica, Čadca, Staškov, že si môžu prevziať na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy