Úradná správa č. 25 - 14/15

zo dňa 5.3.2015

Výkonný výbor – Stanislav Špila

VV na svojom riadnom zasadnutí dňa 27.02.2015

o.i schválil:

1. Nominačnú listinu delegátov stretnutia pre jarnú časť súť. ročníka 2014/2015 v zložení:

Jozef Vrtel, Ladislav Hurík, Štefan Vojtuš, Štefan Mihalda , Ján Súhrada , Miroslav Ježík.

zobral na vedomie:

1. Vyhodnotenie a zúčtovanie zimných halových turnajov.

2. Aktuálne informácie ohľadom budovy SZTK v Čadci.

3. Prípravu seminára rozhodcov dňa 14.3.2015.

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

1.Upozorňujeme FK, že v jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015 hráči nastupujú vo všetkých kategóriách na MFS len na plastové registračné preukazy.

2.Jarna časť súťažného ročníka 2014/2015 začína nasledovne: VI. liga dospelí 22.3.2015, VII. liga dospelí 05.04.2015,V. liga dorast 19.04.2015, IV.liga žiaci U15 05.04.2015, IV. liga žiaci U13 05.04.2015.

3.Žiadosti o výnimky z hracích dní, začiatkov a miest MFS pre jarnú časť prebiehajúceho súťažného ročníka, ktoré nie sú uvedené ako trvalé výnimky v Rozpise súťaže 2014/2015, môžu FK podávať prostredníctvom podaní v ISSF.

4.Trvalé výnimky uvedené v RS platia aj pre jarnú časť prebiehajúceho súťažného ročníka  a nie je potrebné o ne žiadať.

5.Schvaľujeme:

- zmena UHČ 14. kolo ŠK Javorník Makov "B"-ŠK Radoľa  Nedeľa 22.03.2015 o 16,30 hod. HP Futbalová aréna Korňa

- zmena UHČ 21. kolo ŠK Javorník Makov "B"-FK Nesluša Nedeľa 10.05.2015 o 16,30 hod.

6.Upozorňujeme FK, že do zápisu o stretnutí budú zapísaní len fyzicky prítomní tréneri alebo asistenti trénera. Na pozícii asistenta môže byť uvedená osoba bez licencie trénera.

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

133. D. Org. podľa čl. 71/2 e DP začína disciplinárne konanie voči R Miroslav Chovanec za konanie podľa čl. 62, čl. 64/1a DP, ktorého sa mal menovaný dopustiť na turnaji U 11 vo Futbalovej aréne v Korni, konaného dňa 1. 3. 2015. Za účelom prejednania veci D. Org. predvoláva na svoje zasadnutie dňa 11.3.2015 o 15.00 hod menovaného R, ktorého účasť je na zasadnutí nutná pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

134. Najbližšie zasadnutie D. Org. bude dňa 11.3.2015 o 14:00 hod.

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. KR odstupuje na doriešenie DO R Chovanec

2. Seminár R sa uskutoční  14.3.2015 v Slovenskej reštaurácii v Čadci (R, ktorí neuhradili 5 eur na stravu tak urobia priamo na mieste):

Program

1. 8:30 - 9:00 Prezentácia účastníkov.

2. 9:00 - 9:10 Otvorenie seminára.

3. 9:10 - 10:10 Odborná prednáška.

4. 10:10 - 10:20Prestávka.

5. 10:20 - 10:50 Písomný test

6. 10:50 - 11:00 Prestávka.

7. 11:00 - 11:20 Vystúpenie členov VV ObFZ.

8. 11:20 - 11:40 PT, PMR

9. 11:40 - 11:45 Prestávka.

10. 11:45 - 12:15 Odborná prednáška.

11. 12:15 - 13:00 Obed

12. 13:00 - 13:30 Pokyny k jarnej časti 14/15

13. 13:30 - 15:00 Vyhodnotenie písomného testu, pohovory s R, ukončenie ZDS

 

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy