Úradná správa č. 25 - 11/12

Výkonný Výbor – Stanislav Špila


VV ObFZ Kysúc  na svojom zasadnutí dňa 25.01.2012 o.i. schválil:

 1. Termín seminára rozhodcov dňa 24.3.2012, miesto konania bude uverejnené v ÚS.

 2. Organizačné zabezpečenie turnajov mládeže v dňoch 29.1.2012 (turnaj žiakov), 4.2.1012 (turnaj dorastencov) a 18.2.1012 (turnaj družobných výberov).

VV zobral na vedomie:

 1. Informatívnu správu predsedu ObFZ z rokovania rady SFZ v Poprade.

 2. Informatívnu správu predsedu hospodárskej komisie.

Športovo – technická komisia – Milan Škorník

Úsek mládeže

 • Turnaj dorastencov U19 (roč. 1993 a ml.) ObFZ Kysúc pod záštitou mikroregiónu Triangel – Skalité, Čierne, Svrčinovec – 4.2. 2012, Mestská športová hala Pratex Čadca, prezentácia od 7.10 hod, záver 18.00, štartovné 50,- eur, Propozície a program budú zverejnené na www.obfzkysuc.sk. Prihlásení: Podvysoká, Oščadnica, Čierne, Čadca A, Čadca U17, Skalité, Turzovka, Radoľa, Svrčinovec, Stará Bystrica, Ochodnica, Čadca B Horelica, Zborov nad Bystricou, Raková.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

 • 122. DK dáva na vedomie, že tresty uložené na časové obdobie, kratšie ako 6 mesiacov, boli prerušené po skončení jesennej časti súťažného ročníka 2011/2012 dňa 30.10.2011. Zvyšok trestu sa vykoná po začatí jarnej časti ročníka 2011/2012, dňa 1.4.2012. DP čl. 10/10. Uvedené sa vzťahuje na tresty uložené týmto menovaným: a) Jaroslav Nečada, vedúci mužstva Snaha Zborov Nad Bystricou – ÚS č. 4 bod 12 – zvyšok trestu 15 dní; b) Milan Vojtek, vedúci mužstva Čadca B – ÚS č. 7 bod 35 – zvyšok trestu 1 mesiac a 12 dní; c) Štefan Vojtuš, tréner Tatran Oščadnica – ÚS č. 8 bod 47 – zvyšok trestu1 mesiac a 17 dní; d) Andrej Šulgan, vedúci mužstva Tatran Oščadnica – ÚS č. 8 bod 48 – zvyšok trestu 1 mesiac a 17 dní; e) Peter Škola, kapitán mužstva Tatran Oščadnica, dorast – ÚS č. 8 bod 49 – zvyšok trestu 1 mesiac a 17 dní; f) Martin Kučák, 961021, Tatran Oščadnica, dorast – ÚS č. 9 bod 55 – zvyšok trestu 1 mesiac a 17 dní; g) Filip Zajac, tréner mužstva Ľadonhora Vadičov – ÚS č. 11 bod 75 – zvyšok trestu 2 mesiace a 12 dní; h) Matej Majbík, vedúci mužstva Ľadonhora Vadičov – ÚS č. 11 bod 76 – zvyšok trestu 2 mesiace a 12 dní; ch) Kamil Kubaščík, kapitán mužstva Ľadonhora Vadičov – ÚS č. 11 bod 77 – zvyšok trestu 2 mesiace a 12 dní; i) Miroslav Šoufl, 781227, FK Lodno – ÚS č.11 bod 80 – zvyšok trestu 4 mesiace a 10 dní; j) Juraj Kašík, 940201, Ľadonhora Vadičov, dorast – ÚS č.12 bod 91 – zvyšok trestu 2 mesiace a 12 dní; k) Peter Fuček, vedúci mužstva Slávia Staškov – ÚS č. 12 bod 94 – zvyšok trestu 2 mesiace a 3 dni; l) Richard Grečmal, tréner mužstva Slávia Staškov – ÚS č. 12 bod 94 – zvyšok trestu 2 mesiace a 3 dni; m) Patrik Gottwald, kapitán, mužstva Slávia Staškov – ÚS č. 12 bod 94 – zvyšok trestu 2 mesiace a 3 dni; n) Milan Zacher, rozhodca – ÚS č. 12 bod 94 – zvyšok trestu 3 dni; o) Martin Pokrivka, vedúci mužstva Ľadonhora Vadičov – ÚS č. 14 bod 113 – zvyšok trestu 2 mesiace a 17 dní; p) Pavol Kuric, 891211, Čadca B – ÚS č. 15 bod 118 – zvyšok trestu 1 mesiac.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Dňa 11.2.2012 od 9.00 hod. sa uskutoční 2. ročník turnaja rozhodcov a delegátov ObFZ Kysúc v telocvični na Staškove. Účasť všetkých R a DZ v pôsobnosti ObFZ Kysúc (I. liga až II. trieda) dôležitá.
 2. Žiadame všetkých R a DZ, aby do 25.1.2012 navštívili svojich tútorov a uhradili 8 eur. Čadca – R. Halfár, KNM – Súhrada, Makovská dolina – Čuboň, Bystrická dolina – Štrba, Čierňavská dolina – Jurišta.
 3. Delegácia na turnaj starších žiakov  roč.1997 a mladší Jantoš (zodpovedný za obsadenie), Čuboň T., Belko, Sabela.
 4. Delegácia na turnaj dorastencov roč.1993 a ml. Staškovan (zodpovedný za obsadenie), Zacher, Novák, Židek.


Hospodárska komisia – Ján Jantoš

 • Vyčerpané Kaucie po jesennej časti: Vysoká nad Kysucou - 10,5 eur; Zborov nad Bystricou - 7 eur; Horný Vadičov -  42 eur; Svrčinovec - 24,5 eur; Čadca B - 21 eur; Korňa - 38,5 eur; Lodno - 35 eur; Staškov - 21 eur; Nesluša - 21 eur; Krásno nad Kysucou B - 42 eur; Kysucké Nové Mesto B - 14 eur; Rudina - 35 eur; Čierne - 7 eur; Turzovka - 0 eur; Olešná - 0 eur; Ochodnica - 17,5 eur; Lodno B - 7 eur; Snežnica - 7 eur; Radôstka - 0 eur; Kysucký Lieskovec B - 14 eur; Zákopčie - 21 eur; Klubina - 14 eur; Makov B - 14 eur; Oščadnica - 21 eur; Podvysoká B - 7 eur.Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Rumanová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy