Úradná správa č. 24 - 18/19

Športovo-technická komisia - Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1.Upozorňujeme FK hrajúce VI.ligu QUICK SPORT na kritéria pri postupe v nadstavbovej časti RS ObFZ Kysúc čl.19:

•  vyšší počet bodov zo vzájomných MFS,

•  gólový rozdiel zo vzájomných MFS,

•  vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných MFS.

 

2. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

 

• Turnaj starších žiakov roč. 2004 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 16.03.2019 (sobota).

• Turnaj dorastencov roč. 2000 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 23.02.2019 (sobota)

Turnaje sa uskutočnia v športovej hale PRATEX,  štartovné 55 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte písomne alebo emailom do 8.2.2019 na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

 

3. Berieme na vedomie zmenu štatutára TJ Kysučan Ochodnica. Za odstupujúceho p. Jozefa Jakubca bol zvolený za štatutára FK p. Branislav Gavlas.

Manažér ISSF bude p. Richard Piják

Kontakty: Branislav Gavlas  +0421 902 988 935,  Richard Piják +421 911 531 123.

Mail: branislavgavlas@gmail.com,  Richard.pijak785@gmail.com

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Školenie nových rozhodcov bude prebiehať v mesiacoch január – február, záujemcovia sa môžu prihlásiť cez email: sekretariat@obfzkysuc.sk, alebo na telefónnom čísle 0908 934 081.

 

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

1.V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :

- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia)

- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

- od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)

 

2.Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť do 30.6.2019) je možné, v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

3. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

 

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

 

Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

 

Dňa 12.01.2019 sa zúčastnia výbery dorastencov roč. 2002, 2003 na tradičnom turnaji ktorý

poriada družobný Oblastný futbalový zväz Frýdek Místek a turnaj sa uskutoční v športovej hale v Třinci.

 

 

Správy zo sekretariátu.

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny

štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu:

sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu

z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V

prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný

formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na

Matriku SFZ.

2. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

je Martin Ivanko,Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

3. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na

používanie Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link:

https://www.futbalsfz.sk/3088.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy