Úradná správa č. 24 - 16/17

zo dňa 13.01.2017

 

Sekretariát ObFZ Kysúc bude otvorený v úradných hodinách Streda  10:00 - 17:00, Piatok 10:00 - 17:00 z dôvodu PN. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk. Pre vytvorenie hráčskeho konta môžete využiť aj  najbližšie matričné miesto ObFZ Žilina (Pivovarská 1058, Žilina).

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

1. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

• Turnaj starších žiakov roč. 2002 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 18.3.2017. Zoznam prihlásených: Čierne, Krásno, Snežnica

• Turnaj dorastencov roč. 1998 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 18.02.2017. Zoznam prihlásených: Čierne, Snežnica, Skalité, Oščadnica

Turnaje sa uskutočnia v športovej hale PRATEX, štartovné 55 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte písomne alebo emailom do 6.2.2017 na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

2. Začiatky MFS jarná časť:

VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 14. kolo 25-26.3.2017.

VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 11. kolo 15-16.4.2017.

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 - 8. kolo 15-16.4.2017.

IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15,U13 - 18. kolo 08-09.4.2017.

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 - 11. kolo 15-16.4.2017.

3. ŠTK berie na vedomie zmenu fakturačných údajov a štatutárov:

Futbalový klub TJ Kysučan Ochodnica

Radoslav Ďuroška – predseda klubu, Jozef Jakubec – podpredseda klubu

IČO: 30226295

IBAN: SK35 8330 0000 0020 0112 0812

Hlavná 121

023 35 Ochodnica

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

75. D. org. po prešetrení veci špecifikovanej v ÚS č. 17 - 16/17 bod 67. ukladá hráčovi klubu Tatran Oščadnica Tomáš Hromadka (1345533) žiak – DO, pozastavenie výkonu športu na 2 MFS od 30.10.2016 s podmienečným odkladom na 3 mesiace do 8.7.2017. DP čl. 48/1b,2a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a. (5 eur MFZ)

76. . D. org. po prešetrení veci špecifikovanej v ÚS č. 17 - 16/17 bod 67. Ukladá vedúceho mužstva Tatran Oščadnica Michal Gončár – DO pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 2 MFS od 30.10.2016. DP čl. 48/1b, 2a, čl. 9/2b ii, čl.17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. KR plánuje v zimnom období školenie nových delegátov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

2. KR plánuje v zimnom období školenie nových rozhodcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

3. Žiadame R, ktorým nebol členský poplatok strhnutý z odmeny aby ho uhradili na sekretariáte: Pavol Kupka, Stanislav Kamenišťák, Milan Zacher, Marián Ševčík, Ondrej Špalek, Jozef Lach.

 

Trénersko metodická komisia - František Mrmus

1.TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 organizuje v spolupráci s TMK LFZ doškoľovací seminár pre trénerov UEFA  B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie trénerskej licencie) dňa 05. februára 2017 (nedeľa)  v Liptovský Jáne –hotel ALEXANDRIA v rozsahu  5 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive (www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality) do 25. januára 2017  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo  igi.bella@gmail. Pri prezentácii pred začatím doškoľovacieho seminára Vás žiadame o odovzdanie dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku (10.-€) - účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: SK26 0200 0000 0000 1393 6342, správa pre príjmatela: meno a priezvisko.

2.TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci s TMK OFZ v období február – marec v Dolnom Kubíne školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 31. januára 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality)  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

3.TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ RS v období marec - apríl v Rimavskej Sobote školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 20. februára 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality)  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy