Úradná správa č. 24 - 15/16

zo dňa 29.01.2016

 

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

Oznamujeme klubom, že sa uskutoční tradičný turnaj 6.2.2016 v športovej hale PRATEX o 8:00 hod.:

• Turnaj starších žiakov roč. 2001 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 6.2.2016. Zoznam prihlásených: Makov, Skalité, Čadca U 15, KNM, St. Bystrica, Krásno, Turzovka, Čadca U 14, Oščadnica, Ochodnica.

Propozície a harmonogram turnaja sú zverejnené na web stránke ObFZ Kysúc v sekcii Dokumenty

Úsek mládeže:

1. ŠTK KM schvaľuje :

Žiadosť FK Slávia Staškov o zmenu UHČ všetky domáce zápasy v kategórií U 15 SO o 10:00 hod, v kategórií U 13 SO o 12:00 hod.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zimný seminár R a DZ ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 13.2.2016 od 09:00 hod. v reštaurácií BOWLING v Čadci. R a DZ, ktorí neuhradili poplatok 5€, za náklady spojené s organizáciou seminára, tak učinia priamo na seminári.

2. VI. ročník Turnaja R a DZ ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 6.3.2016 od 09:00 hod. v MŠH v KNM. Zraz R a DZ je o 8:30 v KNM. Poplatok (štartovné) uhradia všetci účastníci na zimnom doškoľovacom seminári.

3. Školenie nových R pokračuje dňa 30.1.2016 o 9:00 hod. v budove ObFZ v Čadci.

4. Obsadenie turnaja žiakov (PRATEX) 6.2.2016 od 08:00 hod.: Greňo, Jantoš, Nekoranec, Žák.

5. Všetci rozhodcovia, ktorí boli v roku 2015 zamestnancami ObFZ Kysúc, si môžu na sekretariáte vyzdvihnúť Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (potrebné k daňovému priznaniu resp. k ročnému zúčtovaniu dane).

 

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy