Úradná správa č. 24 - 12/13

zo dňa zo dňa 18.01. 2013

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné mládežnícke turnaje:

  • Turnaj starších žiakov U15 roč. 98 a ml. o Pohár predsedu ObFZ Kysúc pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 2.2. 2013 v Mestskej športovej hale Pratex Čadca, štartovné 50 eur, maximálny počet štartujúcich družstiev 12 - turnaj uzavretý! Zoznam prihlásených: Podvysoká, Skalité, Zákopčie, Raková, Krásno, Korňa, Čadca, Turzovka, KNM, Makov, Radoľa, Ochodnica.
  • Turnaj dorastencov U19 oč. 94 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 16.3. 2013 vo Futbalovej aréne v Korni, štartové 50 eur. Turnaj ešte nie je kompletne obsadený, záväzné prihlášky zasielajte poštou alebo emailom na adresu sekretariat@obfzkysuc.sk do 20.2.2013. Prihlasené kluby k 17.1. 2013: Korňa, Podvysoká, Oščadnica, Skalité, Vysoká nad Kysucou, Čierne, Stará Bystrica, Svrčinovec, Turzovka.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

KR plánuje uskutočniť 3. ročník turnaja rozhodcov a delegátov 9.2. 2013 o 9.00 hod. v telocvični na Staškove. Žiadame všetkých R a DZ, aby do 20.1. 2013 navštívili a kontaktovali svojich tútorov:Čadca – R. Halfar, KNM – Súhrada, Makovská dolina – Čuboň, Bystrická dolina – Štrba, Čierňavská dolina – Jurišta.

  • Dňa 1.2.2013 o 16.00 hod. sa začína kurz nových rozhodcov. Kurzu sa zúčastnia doteraz prihlásený záujemcovia, poprípade ďalší, ktorí sa môžu prihlásiť priamo v budove ObFZ Kysúc v Čadci pri otvorení kurzu.
  • Jarný doškoľovací seminár rozhodcov ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 23.2. 2013 miesto a presný čas konania budú zverejnené v najbližších ÚS. Účasť všetkých rozhodcov bezpodmienečne nutná pod následkami disciplinárnych opatrení.
  • Ďalšie zasadnutie KR sa uskutoční 1.2. 2013 o 15.00 hod.
  • Všetci rozhodcovia, ktorí boli v roku 2012 zamestnancami ObFZ Kysúc, si môžu osobne na sekretariáte vyzdvihnúť Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (potrebné k daňovému priznaniu resp. k ročnému zúčtovaniu dane), inak im bude toto potvrdenie odovzdané na turnaji rozhodcov 9.2. 2013.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy