Úradná správa č. 23 - 16/17

zo dňa 23.12.2016

 

Oblastný futbalový zväz Kysúc chce aj touto cestou poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom, obchodným partnerom a všetkým futbalovým fanúšikom na Kysuciach za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku. Zároveň im chce všetkým zaželať príjemné prežitie Vianočných sviatkov  a v Novom roku 2017 veľa osobných, pracovných a športových úspechov.

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

1. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

• Turnaj starších žiakov roč. 2002 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 18.3.2017

• Turnaj dorastencov roč. 1998 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 18.02.2017

Turnaje sa uskutočnia v športovej hale PRATEX, štartovné 55 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte písomne alebo emailom do 6.2.2017 na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

2. Začiatky MFS jarná časť:

VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 14. kolo 25-26.3.2017.

VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 11. kolo 15-16.4.2017.

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 - 8. kolo 15-16.4.2017.

IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15,U13 - 18. kolo 08-09.4.2017.

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 - 11. kolo 15-16.4.2017.

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

73. D.org. berie na vedomie správu Odvolacej komisie.

74. D.org. podľa DP čl. 71/1,2a začína disciplinárne konanie voči hráčovi klubu Tatran Oščadnica Tomáš Hromadka (1345533) žiak zo zápasu 14.kola IV. ligy U15 medzi ŠK Čierne – TJ Tatran Oščadnica hraného dňa 29.10.2016 za konanie podľa DP čl. 48/1b.

D.org. za účelom objasnenia veci predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 11.1.2017 o 14.00 hod. pod následkami disciplinárnych opatrení.

D.org. zároveň z uvedeného zápasu predvoláva vedúceho mužstva hostí Michal Gončár.

D.org. zároveň z uvedeného zápasu predvoláva R Štefan Trúchly.

Účasť nutná pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. KR plánuje v zimnom období školenie nových delegátov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

2. KR plánuje v zimnom období školenie nových rozhodcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

3. Žiadame R, ktorým nebol členský poplatok strhnutý z odmeny aby ho uhradili na sekretariáte: Pavol Kupka, Stanislav Kamenišťák, Milan Zacher, Marián Ševčík, Ondrej Špalek, Jozef Lach.

 

Správy zo sekretariátu

Sekretariát ObFZ Kysúc bude od 12.12.2016 do 6.1.2017 zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy