Úradná správa č. 22 - 18/19

Výkonný výbor - Stanislav Špila

 

Uznesenie z konferencie ObFZ Kysúc.

Konferencia ObFZ Kysúc na svojom riadnom zasadnutí o.i. dňa 24.11.2018

Schválila:

1. Program Konferencie ObFZ Kysúc.

2. Členov mandátovej komisie: Miroslav Laš, Milan Hurik, Pavol Hrtús.

Členov návrhovej komisie: Michal Kloták, Marek Luciak, Katarína Lukáčová.

Overovateľov zápisnice: Ján Súhrada, Marián Vrtel

3. Rozpočet ObFZ Kysúc na rok 2019

4. Návrh uznesenia.

Zobrala na vedomie:

1. Správu mandátovej komisie.

2. Správu o činnosti VV za uplynulé obdobie.

3. Vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019.

4. Správu revíznej komisie.

 

Športovo-technická komisia - Ladislav Šlapka

 

Úsek dospelých:

1.Upozorňujeme FK na kritéria pri postupe v nadstavbovej časti RS ObFZ Kysúc čl.19:

 

•  vyšší počet bodov zo vzájomných MFS,

•  gólový rozdiel zo vzájomných MFS,

•  vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných MFS.

 

1. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

• Turnaj starších žiakov roč. 2004 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční v mesiaci marec 2018, presný termín bude včas zverejnený.

• Turnaj dorastencov roč. 2000 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční v mesiaci marec 2018, presný dátum bude včas zverejnený.

Turnaje sa uskutočnia v športovej hale PRATEX, štartovné a ďalšie pokyny čo sa týka termínov prihlášok budú včas zverejnené v ÚS.

 

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Školenie nových rozhodcov bude prebiehať v mesiacoch január – február, záujemcovia sa môžu prihlásiť cez email sekretariat@obfzkysuc.sk, alebo na telefónnom čísle 0908 934 081.

 

 

Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

 

Dňa 24.11.2018 sa zúčastnili výbery ObFZ Kysúc ročník. 2006, 2007 na turnaji v Skóczowe (PĽR).

Nominácia hráčov:

 

Ročník 2006:

Sebastián Bazelides, Lukáš Bednárik (ŠK SLOVANIA), Jozef Rác, Samuel Válek, (Makov), Jakub Vojtuš, Kristián Poliaček (Zborov), Alex Kubov, Dávid Špirec (Rudina), Adrián Jantošík (Staškov), Roman Koniar (Klokočov)

 

Ročník 2007:

Miloš Mrmus (Vadičov), Pavol Šurlák, Marek Loja, Matúš Pavlík (Makov), Jakub Škulavík, Jakub Zajac, Lukáš Zajac (Staškov), Tobias Kocifaj, Tomáš Koščalík (Zborov), Jakub Rapušák (ŠK SLOVANIA)

Tréneri: Mrmus František a Zajac Štefan

Výbery ObFZ Kysúc obsadili 2. miesto.

 

Turnaj reprezentácii družobných futbalových zväzov dňa 01.12.2018 - futbalová aréna Korňa, ročníky 2000 a 2004:

Nominácie výberov ObFZ Kysúc:

Výber ObFZ Kysúc - ročník 2000 a ml.

P.č. Meno Priezvisko FK Poznámka

1. Tomáš Holáka Skalité Br.

2. Jakub Rovder Skalité Z

3. Kristián       Kubišta Skalité PO

4. Andrej Hudák Skalité Z

5. Jozef Duraj Skalité U

6. Michal Zubarik Makov O

7. Patrik Hašpica Makov Z,U

8. Adrián Husiarik Makov U

9. Nikolas Válek Makov Z,U

10. Daniel Dorociak Korňa Z

11. Daniel Majtán Korňa O

12. Jakub Kubačák Korňa Z

13. Filip Brezina Korňa O

14. Peter Hrtús Korňa O,Z,U

15. Milan Stuchlík Korňa

16. Andrej Barčák Vysoká O

Tibor Fratrik tréner

Výber ObFZ Kysúc - ročník 2004 a ml.

P.č. Meno Priezvisko FK Poznámka

1. Marek Hrttús Podvysoká Br.

2. Alex Gembiczki Podvysoká O

3. Jakub Pavlík Podvysoká Z

4. Gabriel Kubišta Podvysoká U

5. Peter Šurík Podvysoká O

6. Andrej Bologa Makov Z

7. Samuel Kaštan Makov U

8. Andreás Válek Makov O

9. Karol Kopásek Dunajov O

10. Adrián Kafún Dunajov O

11. Pavol Rameš Dunajov U

12. Tomáš Ondreáš Dunajov U

13. Marek Brňák Zborov O

14. Marek Baričák Zborov O,U

15. Marek Koščalik Zborov O

16. Tobias Košťál Zborov Z

17. Dominik Kontrik Staškov O

Patrik Elsner tréner

 

Výber dorastu roč. 2000 obsadil 2. miesto, výber 2004 obsadil 3. miesto.

 

Správy zo sekretariátu.

 

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny

štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu:

sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu

z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V

prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný

formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na

Matriku SFZ.

2. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

je Martin Ivanko,Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

3. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na

používanie Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link:

https://www.futbalsfz.sk/3088.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy