Úradná správa č. 22 - 12/13

zo dňa zo dňa 14.12. 2012

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

  • turnaj starších žiakov roč. 98 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 2.2. 2013 v Mestskej športovej hale Pratex Čadca štartovné 50 eur,
  • turnaj dorastencov roč. 94 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 16.3. 2013 vo Futbalovej aréne v Korni štartové 50 eur.

Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte poštou alebo emailom na adresu sekretariat@obfzkysuc.sk do 15.1.2013.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

  • KR plánuje uskutočniť 3. ročník turnaja rozhodcov a delegátov dňa 9.2.2013 o 9.00 hod. v telocvični na Staškove. Žiadame všetkých R a DZ, aby do 20.1.2013 navštívili a kontaktovali svojich tútorov:Čadca – R. Halfar, KNM – Súhrada, Makovská dolina – Čuboň, Bystrická dolina – Štrba, Čierňavská dolina – Jurišta.
  • KR plánuje v zimnom období uskutočniť školenie nových rozhodcov, prípadní záujemcovia nech sa prihlásia na emailovú adresu: cubonjozef@centrum.sk, sekretariat@obfzkysuc.sk alebo písomne na adrese ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

Sekretariát ObFZ Kysúc bude v dňoch 17.12.2012 až 4.1.2013 zatvorený.


Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy