Úradná správa č. 22 - 11/12

Športovo – technická komisia – Milan Škorník

Úsek mládeže

Oznamujeme klubom, že tradičné mládežnícke turnaje ObFZ Kysúc sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

1. Turnaj  starších žiakov  roč.1997 a mladší organizovaný pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční dňa 29.1.2012 v športovej hale Pratex, štartovné 50 euro. Prihlášky zasielať na ObFZ do 15.1.2012.

2. Turnaj dorastencov roč.1993 a mladší organizovaný pod záštitou združenia obci Triangel Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční dňa 04.02.2012 v športovej hale Pratex, štartovné 50 euro. Prihlášky zasielať na ObFZ do 15.1.2012.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

  • 122. DK dáva na vedomie, že tresty uložené na časové obdobie, kratšie ako 6 mesiacov, boli prerušené po skončení jesennej časti súťažného ročníka 2011/2012 dňa 30.10.2011. Zvyšok trestu sa vykoná po začatí jarnej časti ročníka 2011/2012, dňa 1.4.2012. DP čl. 10/10. Uvedené sa vzťahuje na tresty uložené týmto menovaným: a) Jaroslav Nečada, vedúci mužstva Snaha Zborov Nad Bystricou – ÚS č. 4 bod 12 – zvyšok trestu 15 dní; b) Milan Vojtek, vedúci mužstva Čadca B – ÚS č. 7 bod 35 – zvyšok trestu 1 mesiac a 12 dní; c) Štefan Vojtuš, tréner Tatran Oščadnica – ÚS č. 8 bod 47 – zvyšok trestu1 mesiac a 17 dní; d) Andrej Šulgan, vedúci mužstva Tatran Oščadnica – ÚS č. 8 bod 48 – zvyšok trestu 1 mesiac a 17 dní; e) Peter Škola, kapitán mužstva Tatran Oščadnica, dorast – ÚS č. 8 bod 49 – zvyšok trestu 1 mesiac a 17 dní; f) Martin Kučák, 961021, Tatran Oščadnica, dorast – ÚS č. 9 bod 55 – zvyšok trestu 1 mesiac a 17 dní; g) Filip Zajac, tréner mužstva Ľadonhora Vadičov – ÚS č. 11 bod 75 – zvyšok trestu 2 mesiace a 12 dní; h) Matej Majbík, vedúci mužstva Ľadonhora Vadičov – ÚS č. 11 bod 76 – zvyšok trestu 2 mesiace a 12 dní; ch) Kamil Kubaščík, kapitán mužstva Ľadonhora Vadičov – ÚS č. 11 bod 77 – zvyšok trestu 2 mesiace a 12 dní; i) Miroslav Šoufl, 781227, FK Lodno – ÚS č.11 bod 80 – zvyšok trestu 4 mesiace a 10 dní; j) Juraj Kašík, 940201, Ľadonhora Vadičov, dorast – ÚS č.12 bod 91 – zvyšok trestu 2 mesiace a 12 dní; k) Peter Fuček, vedúci mužstva Slávia Staškov – ÚS č. 12 bod 94 – zvyšok trestu 2 mesiace a 3 dni; l) Richard Grečmal, tréner mužstva Slávia Staškov – ÚS č. 12 bod 94 – zvyšok trestu 2 mesiace a 3 dni; m) Patrik Gottwald, kapitán, mužstva Slávia Staškov – ÚS č. 12 bod 94 – zvyšok trestu 2 mesiace a 3 dni; n) Milan Zacher, rozhodca – ÚS č. 12 bod 94 – zvyšok trestu 3 dni; o) Martin Pokrivka, vedúci mužstva Ľadonhora Vadičov – ÚS č. 14 bod 113 – zvyšok trestu 2 mesiace a 17 dní; p) Pavol Kuric, 891211, Čadca B – ÚS č. 15 bod 118 – zvyšok trestu 1 mesiac.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

  1. Dňa 11.2.2012 o 9.00 hod. sa uskutoční 2. ročník turnaja rozhodcov a delegátov ObFZ Kysúc v telocvični na Staškove. Účasť všetkých R a DZ v pôsobnosti ObFZ Kysúc (I. liga až II. trieda) dôležitá. Žiadame všetkých R a DZ, aby do 25.1.2012 navštívili svojich tútorov a uhradili 8 eur. Čadca – R. Halfar, KNM – Súhrada, Makovská dolina – Čuboň, Bystrická dolina – Štrba, Čierňavská dolina – Jurišta

Hospodárska komisia – Ján Jantoš

Upozorňujeme, že zaevidovanie pokút, doplatkov a iných platieb vykoná HK až po doručení dokladu o zaplatení. Ak úhrady v bodoch 1 a 2 boli už klubmi vykonané, žiadame o doručenie kópie dokladu o úhrade na ObFZ Kysúc. V prípade nejasností kontaktujete sekretariát ObFZ Kysúc počas úradných hodín. Dôraze upozorňujeme kluby, aby pri všetkých spôsoboch platieb a úhrad uvádzali ich účel. Bez identifikácie ich nie je možné zaradiť.

  1. Nedoplatky klubov k 30.11.2011: Rudinská 16,5 eur (US2/12 ŠTK 12), Rudinská 1,5 eur (US13/12 DK 1); Lodno 165 eur (US13/12 ŠTK 9), Zborov 50 eur (US17/12 ŠTK 9), Rudina 50 eur (US17/12 ŠTK 9), Nesluša 50 eur (US17/12 ŠTK 9), Zákopčie 50 eur (US 17/12 ŠTK 9)
  2. Opätovne vyzývame FK Lodno aby uhradili 100 eur za nenastúpenie na MFZ zo dňa 11.9.2011 v prospech ŠK Čierne.
  3. Termín úhrady nedoplatkov do 31.12.2011 pod následkami zastavenia činnosti.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

ObFZ Kysúc vzhľadom na prípravu nového informačného a registračného systému pre Slovenský futbal, žiada kluby (TJ Slovan Nová Bystrica, FK Slovan Podvysoká, TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, TJ Radôstka), ktoré majú registrovaných žiakov roč. 1997 a mladší predložiť ku kontrole registračných údajov všetky registračné preukazy na sekretariát ObFZ do 23. 12. 2011. ObFZ Kysúc obdržal od SsFZ lopty pre mládežnícke družstva pôsobiace v súťažiach SFZ a SsFZ , tieto lopty budú podľa rozdeľovníka predané jednotlivým družstvám pri kontrole RP žiakov na sekretariáte ObFZ.

Sekretariát ObFZ Kysúc bude od 27.12. 2011 do 2.1.2012 zatvorený.

 

Sekretár pre admistratívu: Lenka Vrtelová; sekretár pre technické veci a komunikáciu: Eduard Gábriš

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Vrtelová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy