Úradná správa č. 21 - 19/20

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1.Začiatky súťaží:

VI. liga DOUBLE STAR BET ObFZ Kysúc - 12.kolo 12.04.2020 o 15.30 hod.

VII. liga DOUBLE STAR BET ObFZ Kysúc - 11.kolo 19.04.2020 o 16.00 hod.

Úsek mládeže:

1. Začiatky súťaží:

VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorastu U19 - 10.kolo 25.04.2020 o 14.00 hod.

IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U15 - 10.kolo 05.04.2020 o 10.00 hod.

IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U13 - 10.kolo 05.04.2020 o 12.00 hod.

2. Upozorňujeme:

FK,  ktoré v zimnom období organizujú halové turnaje, aby poskytli KM informácie o turnajoch na sekretariat@obfzkysuc.sk,podľa RS ObFZ Kysúc čl.7 bod 5.

3. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

• Turnaj starších žiakov roč. 2005 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 15.02.2020.

• Turnaj dorastencov roč. 2001 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 15.02.2020.

Turnaje sa uskutočnia vo futbalovej aréne Korňa,  štartovné 55 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte písomne alebo emailom do 5.2.2020 na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

 

Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

Nominácia hráčov na turnaj reprezentácii družobných zväzov – Korňa  2019:

Dorast U19 (ročník 2001 a ml.):

Hranec Matej, Kanálik Ján,  Fulier Martin, Čerňan Adam ( TJ Slovan Podvysoká), Bielčík Marián, Muroň Michal, Hrtús Matej, Hrtús Peter, Tabáček Matej (TJ Kysučan Korňa), Kaválek Peter, Válek Nikolas (ŠK Javorník Makov), Lutera Jakub, Mariak Tomáš, Ďurník Juraj, Olšiak Marko (FK Polom Raková), Kmecz Jakub, Mravec Miroslav (MŠK Snežnica)

Tréner: Kotek Peter

Žiaci U15 (ročník 2005 a ml.):

Martin Juriš, Dávid Macháček, Vladimír Durschmied, Samuel Štens, Adam Kubica (TJ Tatran Oščadnica), Róbert Gajdoš, Nikolas Hejčík, Peter Šurík, Radoslav Kubiš, Gabriel Kubišta, Dávid Kubizna, (TJ Slovan Podvysoká), Marek Baričiak,  Jakub Vojtuš (TJ Snaha Zborov), Adam Bocko, Adrián Jantošík, Adam Haladej (FK Slávia Staškov)

Tréner: Mrmus František

Zraz účastníkov:

-1.12.2019 Futbalová aréna Korňa

-Dorast U19  o 8:00 hod.

-Žiaci U15 najneskôr do 9:00 hod

Nominovaní hráči si prinesú so sebou: kartičku poistenca,  športovú výstroj: lisované kopačky na umelú trávu( s mäkkými okrúhlymi štupľami alebo turfy ), chrániče a hygienické pomôcky.

Dresy a stravnú jednotku zabezpečí ObFZ

Oznámenie o  neúčasti(choroba, zranenie, rodinné záležitosti....), alebo prípadné iné otázky, kontaktovať - Mrmus František (tel.0903 654 809, mail: mrmus@mskknm.sk )

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Obsadenie na mládežnícky turnaj reprezentácií družobných zväzov (ročníky 2001 a 2005), NEDEĽA 1.12.2019 o 8:30 (začiatok 9:00), futbalová aréna Korňa: R Špalek Š.

2. KR plánuje v zimnom období (január - február 2020) školenie nových R. Záujemcovia sa môžu nahlásiť cez sekretariat@obfzkysuc.sk, 0908 934 081.

3. Neplnenie podmienky o počte rozhodcov futbalovými klubmi družstiev dospelých k 16.10.2019  v zmysle RS ObFZ 2019/2020 článok 26 bod 1

VI. liga: FK Čadca -1, TJ Kysučan Korňa -1, Slovan Nová Bystrica -2, Kysučan Ochodnica -1, TJ Olešná -1, ŠK Radoľa -2, Spartak Radôstka -1, Slovan Rudinská -1,

VII. liga: Slovan Klokočov -1, OŠK Rudina -1.

VV ObFZ u l o ž i l menovaným FK povinnosť zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov, najneskôr do 31.3.2020, pod následkom uplatnenie finančného postihu v zmysle RS ObFZ 2019/2020, článok 27 bod 14. Aktuálna nominačná listina s klubovou príslušnosťou a Zoznam registrovaných R v kluboch , prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť KR.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Oznamujeme klubom Turzovka, Stará Bystrica, Čadca, Staškov, že si môžu prevziať na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy