Úradná správa č. 21 - 18/19

Uznesenie z konferencie ObFZ Kysúc.

Konferencia ObFZ Kysúc na svojom riadnom zasadnutí dňa 24.11.2018 o.i.

Schválila:

1. Program Konferencie ObFZ Kysúc.

2. Členov mandátovej komisie: Miroslav Laš, Milan Hurik, Pavol Hrtús.

Členov návrhovej komisie: Michal Kloták, Marek Luciak, Katarína Lukáčová.

Overovateľov zápisnice: Ján Súhrada, Marián Vrtel

3. Rozpočet ObFZ Kysúc na rok 2019

4. Návrh uznesenia.

Zobrala na vedomie:

1. Správu mandátovej komisie.

2. Správu o činnosti VV za uplynulé obdobie.

3. Vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019.

4. Správu revíznej komisie.

 

Športovo-technická komisia - Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1.Upozorňujeme FK na kritéria pri postupe v nadstavbovej časti RS ObFZ Kysúc čl.19:

 

•  vyšší počet bodov zo vzájomných MFS,

•  gólový rozdiel zo vzájomných MFS,

•  vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných MFS.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Obsadenie na medzinárodný turnaj výberov družobných zväzov 1.12.2018 (sobota) futbalová aréna Korňa od 7.30 hod.: R Štefan Kačerik

2. Posledný krát upozorňujeme rozhodcov uhradiť platbu za nové dresy vo výške 47 eur na účet zväzu IBAN: SK30 0900 0000 0000 5199 5052. Do poznámky treba uviesť meno a priezvisko kvôli identifikácií platby. Nové dresy si môžu rozhodcovia vyzdvihnúť u predsedu KR čo najskôr, najlepšie do konca novembra. Zatiaľ platbu neuhradili: Belko D., Kožák, Mindek, Novotná. Rozhodcovia, ktorí nebudú mať nové dresy nedostanú ani teplákovú súpravu a nebudú môcť byť delegovaní na zápasy dospelých (iba na mládež).

3. Školenie nových rozhodcov bude prebiehať v mesiacoch január – február, záujemcovia sa môžu prihlásiť cez email: sekretariat@obfzkysuc.sk, alebo na telefónnom čísle 0908 934 081.

 

 

Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

 

Turnaj reprezentácii družobných futbalových zväzov dňa 01.12.2018 - futbalová aréna Korňa

 

Zraz nominovaných hráčov - 01.12.2018 (sobota):

 

- Dorast ročník 2000 a ml. o 7:15 hod. - futbalová aréna Korňa - 1. zápas o 8:00 hod.- tréner Fratrik Tibor

- Žiaci ročník 2000 a ml. o 8:00 hod. - futbalová aréna Korňa - 1. zápas o 9:00 hod. - tréner Elsner Patrik

Nominovaní hráči si zoberú so sebou: kartičku poistenca,  športovú výstroj ( tarfy alebo kopačky vyčistené na umelú trávu, hrániče) a hygienické potreby.

Oznámenie neúčasti(choroba, zranenie, rodinné záležitosti....), alebo prípadné iné otázky, kontaktovať - Mrmus František (tel.0903 654 809, email: mrmus@mskknm.sk )

 

Nominácie výberov ObFZ Kysúc:

Výber ObFZ Kysúc - ročník 2000 a ml.

P.č. Meno Priezvisko FK Poznámka

1. Tomáš Holáka Skalité Br.

2. Jakub Rovder Skalité Z

3. Kristián       Kubišta Skalité PO

4. Andrej Hudák Skalité Z

5. Jozef Duraj Skalité U

6. Michal Zubarik Makov O

7. Patrik Hašpica Makov Z,U

8. Adrián Husiarik Makov U

9. Nikolas Válek Makov Z,U

10. Daniel Dorociak   Korňa Z

11. Daniel Majtán Korňa O

12. Jakub Kubačák Korňa Z

13. Filip Brezina Korňa O

14. Peter Hrtús Korňa O,Z,U

15. Milan Stuchlík Korňa

16. Andrej Barčák Vysoká O

Tibor Fratrik tréner

Výber ObFZ Kysúc - ročník 2004 a ml.

P.č. Meno Priezvisko FK Poznámka

1. Marek Hrttús Podvysoká Br.

2. Alex Gembiczki Podvysoká    O

3. Jakub Pavlík Podvysoká Z

4. Gabriel Kubišta Podvysoká               U

5. Peter Šurík Podvysoká O

6. Andrej Bologa Makov Z

7. Samuel Kaštan Makov U

8. Andreás Válek Makov O

9. Karol Kopásek Dunajov O

10. Adrián Kafún Dunajov O

11. Pavol Rameš Dunajov U

12. Tomáš Ondreáš Dunajov U

13. Marek Brňák Zborov O

14. Marek Baričák Zborov O,U

15. Marek Koščalik Zborov O

16. Tobias Košťál Zborov Z

17. Dominik Kontrik Staškov O

Patrik Elsner tréner

 

 

Správy zo sekretariátu.

 

Blíži sa KONIEC obdobia nákupov za KREDIT, preto by sme Vás chcel veľmi pekne poprosiť, aby ste minuli DO 30.11.2018

MAXIMUM kreditu. Všetky informácie kto má nárok, koľko má nárok a podobne nájdete na https://www.futbalsfz.sk/

prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte a nákup za kredit robíte na https://futbalnet.shop

Návody sú dole na stránke https//futbalnet.sho:p//

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy