Úradná správa č. 21 - 12/13

zo dňa zo dňa 30.11. 2012

Rada ObFZ Kysúc – Stanislav Špila

Na svojom riadnom zasadnutí dňa 28.11.2012 okrem iného

schválila:

 1. Vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2012/2013 vo všetkých kategóriách.
 2. Návrh rozpočtu na rok 2013.
 3. Kooptovanie Františka Mrmusa za člena VV a predsedu Matričnej komisie.
 4. Termín konferencie ObFZ Kysúc - marec 2013.

Zobrala na vedomie:

 1. Kontrolu uznesení.
 2. Aktuálne informácie podané predsedom ObFZ Kysúc.
 3. Správu o činnosti VV od posledného zasadania.
 4. Správu o hospodárení za 2. polrok 2012.
 5. Správy zo sekretariátu podané sekretárom ObFZ Kysúc

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

 • turnaj starších žiakov roč. 98 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka.
 • turnaj dorastencov roč. 94 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec.

Turnaje sa uskutočnia vo Futbalovej aréne v Korni (umelá tráva, 5+1). Presné termíny oznámime neskôr. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte poštou alebo emailom na adresu sekretariat@obfzkysuc.sk do 15.1.2013.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 • KR plánuje uskutočniť 3. ročník turnaja rozhodcov a delegátov dňa 9.2.2013 o 9.00 hod. v telocvični na Staškove. Žiadame všetkých R a DZ, aby do 20.1.2013 navštívili a kontaktovali svojich tútorov: Čadca – R. Halfar, KNM – Súhrada, Makovská dolina – Čuboň, Bystrická dolina – Štrba, Čierňavská dolina – Jurišta.
 • KR plánuje v zimnom období uskutočniť školenie nových rozhodcov, prípadní záujemcovia nech sa prihlásia na emailovú adresu: cubonjozef@centrum.sk, sekretariat@obfzkysuc.sk alebo písomne na adrese ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca..
 • V pondelok 3.12.2012 bude na stránkach ObFZ Kysúc zverejnená dochádzka rozhodcov za november 2012.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 • Vo štvrtok 13. decembra 2012 sa v Banskej Bystrice uskutoční Konferencia SsFZ. Na Konferencii, najvyššom orgáne stredoslovenského hnutia, bude ako jeden z hlavných bodov programu aj schvaľovanie nových Stanov. Kluby z nášho regiónu, ktoré štartujú s mužstvami dospelých v súťažiach SsFZ (MR, IV., V. liga), nahlásili svojho zástupcu na Konferenciu - svoju povinnosť voči SsFZ si do 30.11. nesplnil Slovan Nová Bystrica. Viac info na stránke www.ssfz.sk.
 • Sekretariát ObFZ Kysúc bude v dňoch 17.12.2012 až 4.1.2013 zatvorený.

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy