Úradná správa č. 21 - 11/12

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

Úsek mládeže

Oznamujeme klubom , že tradičné mládežnícke turnaje ObFZ Kysúc sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

1. Turnaj  starších žiakov  roč.1997 a mladší organizovaný pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou , Turzovka sa uskutoční dňa 29.1.2012 v športovej hale Pratex, štartovné 50 euro. Prihlášky zasielať na ObFZ do 15.1.2012.

2. Turnaj dorastencov roč.1993 a mladší organizovaný pod záštitou združenia obci Triangel Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční dňa 05.02.2012 v športovej hale Pratex ,štartovné 50 euro . Prihlášky zasielať na ObFZ do 15.1.2012.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

ObFZ Kysúc vzhľadom na prípravu nového informačného a registračného systému pre Slovenský futbal , žiada kluby (TJ Slovan Nová Bystrica, FK Slovan Podvysoká, TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, TJ Radôstka, TJ Rozkvet Klubina) ktoré majú registrovaných žiakov roč. 1997 a mladší predložiť ku kontrole registračných údajov všetky registračné preukazy na sekretariát ObFZ.

ObFZ Kysúc obdržal od SsFZ lopty pre mládežnícke družstva pôsobiace v súťažiach SFZ a SsFZ , tieto lopty budú podľa rozdeľovníka predané jednotlivým družstvám pri kontrole RP žiakov na sekretariáte ObFZ.

 

Sekretár pre admistratívu: Lenka Vrtelová; sekretár pre technické veci a komunikáciu: Eduard Gábriš

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Vrtelová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy