Úradná správa č. 20 - 19/20

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop

Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete  na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

 

Výkonný výbor - Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 20.11.2019 o.i.

Schválil:

1. Vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020.

2.Termíny a organizáciu zimných halových turnajov mládeže.

3.Návrh rozpočtu na rok 2020.

4.Udelenie čestného člena ObFZ Kysúc Milanovi Čimborovi in memoriam.

5.Podporu Štefanského pohára 2019.

Prerokoval a zobral na vedomie:

1.Kontrolu uznesení.

2.Aktuálne informácie SsfZ , SFZ podané predsedom ObFZ Kysúc.

3.Prípravu riadnej konferencie ObFZ Kysúc.

4.Informáciu o úprave stanov ObFZ Kysúc.

5.Správu hospodárskej komisie.

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1.Začiatky súťaží:

VI. liga DOUBLE STAR BET ObFZ Kysúc - 12.kolo 12.04.2020 o 15.30 hod.

VII. liga DOUBLE STAR BET ObFZ Kysúc - 11.kolo 19.04.2020 o 16.00 hod.

Úsek mládeže:

1. Začiatky súťaží:

VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorastu U19 - 10.kolo 25.04.2020 o 14.00 hod.

IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U15 - 10.kolo 05.04.2020 o 10.00 hod.

IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U13 - 10.kolo 05.04.2020 o 12.00 hod.

2. Upozorňujeme:

FK,  ktoré v zimnom období organizujú halové turnaje, aby poskytli KM informácie o turnajoch na sekretariat@obfzkysuc.sk,podľa RS ObFZ Kysúc čl.7 bod 5.

3. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

• Turnaj starších žiakov roč. 2005 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 15.02.2020.

• Turnaj dorastencov roč. 2001 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 15.02.2020.

Turnaje sa uskutočnia vo futbalovej aréne Korňa,  štartovné 55 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte písomne alebo emailom do 5.2.2020 na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

 

Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

Nominácia hráčov:

Ročník 2005:

Martin Juriš, Dávid Macháček, Vladimír Durschmied, Samuel Štens (Oščadnica), Róbert Gajdoš, Nikolas Hejčík, Peter Šurík, Radoslav Kubiš (Podvysoká), Marek Baričiak,  Richard Vaňovec (Zborov)

Ročník 2006:

Matej Kajánek, Dominik Štrkáň (Podvysoká), Marian Lieskovan (Oščadnica), Jakub Vojtuš, Kristián Poliaček, Tomáš Koščalík (Zborov), Adrián Jantošík, Adam Haladej,  Roman Koniar (Staškov), Tomáš Zradula (KNM)

Tréneri: Mrmus Anton a Ľubomír Chovanko

Nominovaní hráči si zoberú so sebou: pas, kartičku poistenca,  športovú výstroj ( halovky, chraniče) a hygienické pomôcky.

Oznámenie neúčasti(choroba, zranenie, rodinné záležitosti....), alebo prípadné iné otázky, kontaktovať - Mrmus František (tel.0903 654 809, email: mrmus@mskknm.sk )

Odchod: 7:10 Zborov

7:15 Krásno (pod mostom)

7:20  pod Oščadnica

7:30  Čadca ihrisko (Makovská železničná zastávka)

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Neplnenie podmienky o počte rozhodcov futbalovými klubmi družstiev dospelých k 16.10.2019  v zmysle RS ObFZ 2019/2020 článok 26 bod 1

VI. liga: FK Čadca -1, TJ Kysučan Korňa -1, Slovan Nová Bystrica -2, Kysučan Ochodnica -1, TJ Olešná -1, TJ Slovan Podvysoká -2, ŠK Radoľa -2, Spartak Radôstka -1, Slovan Rudinská -1,

VII. liga: Slovan Klokočov -1, OŠK Rudina -1.

VV ObFZ u l o ž i l menovaným FK povinnosť zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov, najneskôr do 31.3.2020, pod následkom uplatnenie finančného postihu v zmysle RS ObFZ 2019/2020, článok 27 bod 14. Aktuálna nominačná listina s klubovou príslušnosťou a Zoznam registrovaných R v kluboch , prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť KR.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Oznamujeme klubom Turzovka, Stará Bystrica, Čadca, Staškov, že si môžu prevziať na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy