Úradná správa č. 20 - 14/15

zo dňa 22.1.2015

 

Výkonný výbor – Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 21.01.2015 o.i.

VV schválil:

1. Termín riadnej Konferencie ObFZ Kysúc, ktorá sa uskutoční 27.2.2015 o 16:30 v zasadačke ObFZ Kysúc.

2. Za predsedu ŠTK Jozefa Vrtela, doplnenie ŠTK o Jaroslava Mlkvika.

3. Organizáciu zimných halových turnajov

- Medzinárodný turnaj výberov družobných futbalových zväzov Kysuce – Frýdek Místek – Skoczów roč. 2002 a 2003 dňa 7.2.2015 o 8:00 hod. v športovej hale PRATEX

-Turnaj starších žiakov roč. 00 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka dňa  14.2.2015 o 7:00 hod. vo Futbalovej aréne v Korni

- Turnaj dorastencov roč. 96 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec dňa 14.2.2015 o 12:30 hod. vo Futbalovej aréne v Korni

4. Organizáciu a termín seminára R 14.3.2015.

5. VV kooptuje Petra Kubinca za podpredsedu ObFZ Kysúc.

VV zobral na vedomie:

1. Správu hospodárskej komisie.

Športovo-technická komisia – Jozef Vrtel

Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

• Turnaj starších žiakov roč. 00 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 14.2.2015 o 7:00 hod. Zoznam prihlásených: Podvysoká, Čierne, Makov, Korňa, Skalité, Čadca, KNM, St. Bystrica, Raková, Krásno, Klokočov, Turzovka.

• Turnaj dorastencov roč. 96 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 14.2.2015 o 12:30 hod.

Turnaj uzavretý! Zoznam prihlásených: Podvysoká, Vysoká nad Kysucou, Kys. Lieskovec, Čadca Horelica, Makov, Čierne, Korňa, Raková, Skalité, Čadca U17, Čadca U 19, KNM, St. Bystrica, Krásno, Turzovka.

Turnaje sa uskutočnia vo Futbalovej aréne v Korni, štartovné 55 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte písomne alebo emailom do 31.1.2015 na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

1.  Žiadame FK, aby nám zaslali - doručili na ObFZ prípadné zmeny štatutárov, resp. funkcionárov v klube (mená, adresy, tel. čísla, emailovej adresy).

2.  Dňa 31.12.2014 skončila platnosť všetkým papierovým registračným preukazom. Od 1.1.2015 sa musia hráči preukázať len platným plastovým RP.

Hospodárska komisia – Štefan Vojtuš

1. HK odstupuje na doriešenie DK kluby Kysučan Korňa, FK Čadca, Slovan Rudinská, REaMOS Kys. Lieskovec, Rozkvet Klubina z dôvodu neuhradenie MZF

Komisia rozhodcov - predseda Ján Súhrada

1. KR plánuje v zimnom období organizovať Kurz nových Rozhodcov. Prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ sekretariat@obfzkysuc.sk poprípade peter.mojak@centrum.sk alebo jansuhrada@zoznam.sk

Správy zo sekretariátu

Možnosť objednania lístkov písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk do 27.1.2015:

Kvalifikačný zapas Slovensko - Luxembursko 27.3.2015 o 20:45hod. štadión MŠK Žilina

Priateľský zápas Slovensko - Česko 31.3.2015 o 20:30hod. štadión MŠK Žilina

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

 

Futbalové zväzy