Úradná správa č. 20 - 12/13

zo dňa zo dňa 23.11. 2012

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

  • turnaj starších žiakov roč. 98 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka.
  • turnaj dorastencov roč. 94 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec.

Turnaje sa uskutočnia vo Futbalovej aréne v Korni (umelá tráva, 5+1). Termín bude oznámený v nasledujúcej US. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte písomne alebo emailom na adresu sekretariat@obfzkysuc.sk do 15.1.2013.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

112. DK po oboznámení stanovisko dotknutých osôb k veci vyžiadaných v ÚS č. 19 bod 109 a zápisu o stretnutí 11. kolo II. trieda medzi Rozkvet Klubina - OŠK Snežnica (4.11.2012) zastavuje disciplinárne konanie začaté vo veci s poukazom na to, že nebolo preukázané previnenie konkrétnej osobe, respektíve klubu.

113. DK po oboznámení stanovisko dotknutých osôb k veci vyžiadaných v ÚS č. 19 bod 108 a zápisu o stretnutí trestá kapitána mužstva FK Čadca B Jaroslav Korduliak, 900128, a vedúceho mužstva FK Čadca B Horelica Tomáš Vojtek pokarhaním. DP 1/10. Zaplatiť poplatok po 10 eur pre obidvoch potrestaných za prerokovanie priestupku. RS 27/10a.

114. DK dáva na vedomie, že tresty uložené na časové obdobie kratšie ako 6 mesiacov boli prerušené po skončení jesennej časti súťažného ročníka 2012/2013 dňa 4.11.2012. Zvyšok trestu sa vykoná po začatí jarnej časti ročníka 2012/2013, dňa 7.4.2013. DP čl. 10/10. Uvedené sa vzťahuje na týchto potrestaných: a) Milan Vojtek, vedúci mužstva FK Čadca B – ÚS č. 12 bod 50 – zvyšok trestu 1 mesiac 7 dní. b) Peter Bulej, HÚ mužstva FK Čadca B – ÚS č. 12 bod 51 – zvyšok trestu 1 mesiac 7 dní.

115. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

116. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

  • Upozorňujeme R, aby sledovali úradné správy naďalej nakoľko v mesiacu február sa uskutoční 8. ročník turnaja rozhodcov.
  • KR plánuje v zimnom období uskutočniť školenie nových R, prípadní záujemcovia nech sa prihlásia na emailovú adresu: cubonjozef@centrum.sk, sekretariat@obfzkysuc.sk alebo písomne na adrese ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca..

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

· Vo štvrtok 13. decembra 2012 sa v Banskej Bystrice uskutoční Konferencia SsFZ. Na Konferencii, najvyššom orgáne stredoslovenského hnutia, bude ako jeden z hlavných bodov programu aj schvaľovanie nových Stanov. Pripomíname klubom z nášho regiónu, ktoré štartujú s mužstvami dospelých v súťažiach SsFZ (MR, IV., V. liga), ak tak ešte neurobili, aby urýchlene nahlásili svojho zástupcu na Konferencii - delegáta s právom hlasovať. Viac info na stránke www.ssfz.sk.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy