Úradná správa č. 2 - 16/17

zo dňa 15.07.2016

Sekretariát ObFZ Kysúc bude od 15.7. 2016 zatvorený z dôvodu PN. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk. Pre vytvorenie hráčskeho konta využite najbližšie matričné miesto ObFZ Žilina (Pivovarská 1058, Žilina).

 

Dôležitý oznam

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia.

Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1. VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 1. kolo 7.8. o 16:30, posledné jesenné 30.10. o 14:00.

vyžrebované čísla a výnimky – 1. TJ Kysučan Korňa, 2. TJ Spartak Radôstka, 3. TJ Slovan Podvysoká, 4. FK Tatran Turzovka, 5. TJ Slovan Nová Bystrica, 6. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, 7. FK Čadca B  ( HP Horelica), 8. MŠK Kysucké Nové Mesto B ( HP Povina), 9. FK Polom Raková, 10. TJ Tatran Oščadnica, 11. TJ Pokrok Stará Bystrica, 12. TJ Kysučan Ochodnica, 13. TJ Olešná, 14. FK Nesluša (SO UHČ) ,

2.VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 4.kolovo

2.1 VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých  - 1. kolo 28.8. o 16:00, posledné jesenné 30.10. o 14:00.

vyžrebované čísla a výnimky –  1. TJ Slávia Zákopčie, 2. FK Lodno, 3. FK VADIČOV, 4. TJ Rozkvet Klubina, 5. ŠK Radoľa, 6. OŠK Snežnica,

3. Upozorňujeme FK, aby všetky údaje uvedené v ISSF, prípadné zmeny štatutárov ,ISSF manažéra sídla a pod. nahlásili v čo najkratšom čase na sekretariát ObFZ Kysúc!!!

Úsek mládeže:

Na základe Aktívu a Konferencie SsFZ a Spravodaja SsFZ č.1 zo dňa 1.7.2016 a Aktívu ObFZ Kysúc dňa 2.7.2016 boli pridelené štartovné čísla mládeže nasledovne:

1. V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast - 1. kolo 28.8. o 13:30; posledné jesenné 9.10. o 12:00

vyžrebované čísla a výnimky – 1. ŠK Javorník Makov (SO 14.00 hod.), 2. MŠK Snežnica(SO 14.00 hod.), 3. TJ Pokrok Stará Bystrica, 4. TJ SLOVAN KLOKOČOV (HP Olešná, 2,5 hod.predz.dospelých), 5. TJ Spartak Radôstka (predz.dospelých), 6. FK LODNO (predz.dospelých), 7. FK Polom Raková(SO UHČ), 8. OŠK Rudina (predz.dospelých)

2. IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U 15,U13 dvojičková súťaž - 4.kolovo

2.1 IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U 15- 4. kolo 21.8.2016 o 10:00; posledné jesenné 30.10.2016 o 10.00(dohrávka 1.kolo - 01.09.2016/štvrtok/ o 10:00, dohrávka 2.kolo - 15.09.2016/štvrtok/ o 10:00 a dohrávka 3.kolo - 28.09.2016/streda/ o 14:30)

vyžrebované čísla a výnimky – 1. TJ Kysučan Korňa, 2. MŠK Snežnica, 3. ŠK Čierne (SO UHČ), 4.Voľný žreb, 6. TJ Slovan Skalité, 5. TJ Tatran Oščadnica (SO UHČ), 7. FK Slávia Staškov (SO UHČ),

2.2 IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U 13 - 4. kolo 21.8.2016 o 12:00; posledné jesenné 30.10.2016 o 12:00(dohrávka 1.kolo - 01.09.2016/štvrtok/ o 12:00, dohrávka 2.kolo - 15.09.2016/štvrtok/ o 12:00 a dohrávka 3.kolo - 28.09.2016/streda/ o 16:00)

vyžrebované čísla a výnimky – 1. TJ Kysučan Korňa, 2. MŠK Snežnica, 3. ŠK Čierne (SO UHČ), 4. FK Nesluša (SO predz.dospelých), 6. TJ Slovan Skalité, 5. TJ Tatran Oščadnica (SO UHČ), 7.FK Slávia Staškov (SO UHČ),

3.V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U 15 - 4.kolovo

3.1 V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U 15- 1. kolo 28.8.2016 o 10:00; posledné jesenné 30.10.2016 o 10.00 :

1. OŠK Rudina, 2. Voľný žreb, 3. Štart Dunajov, 4. TJ Kysučan Ochodnica, 5. FK LODNO(Predz.dorastu), 6. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Letný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 23.7.2016 od 9:00 hod. v budove ObFZ Kysúc. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

2. KR oznamuje, že v prípade záujmu plánuje zorganizovať prednášku pre futbalových funkcionárov (tréneri, VD ...) zo zmien Pravidiel futbalu, ktoré nadobudnú platnosť 1.7.2016. V prípade záujmu prosíme o záväzné prihlásenie emailom na adrese sekretariat@obfzkysuc.sk Predpokladaný termín prednášky je 23.7.2016

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy