Úradná správa č. 2 - 15/16

zo dňa 17.07.2015

Oznamujeme, že sekretariát ObFZ Kysúc bude otvorený v sobotu 1.8.2015 od 9:00  do 12:00 hod.

Upozorňujeme hráčov aby si v predstihu vzhľadom na elektronické transfery zriaďovali hráčske kontá. Hráč si môže osobne aktivovať svoje osobné konto na ktorejkoľvek matrike regionálneho (RFZ) alebo oblastného (ObFZ) zväzu. Hráči do 18 rokov jedine v sprievode zákonného zástupcu. Pri registrácii je nutné sa preukázať platným občianskym preukazom, alebo pasom s fotografiou kvôli jednoznačnej identifikácii osoby a uviesť matrikárovi svoju osobnú e-mailovú adresu. Pri maloletých hráčoch sa do systému uvádza e-mailová adresa zákonného zástupcu. E-mailová adresa slúži výhradne na zasielanie notifikácií, interných oznamov SFZ a zároveň slúži aj ako prihlasovacie meno do ISSF.

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

Úsek dospelých

1. Upozorňujeme FK, aby všetky údaje uvedené v ISSF, prípadné zmeny štatutárnych orgánov, ISSF manažéra - kontakt (tel. číslo a e-mail) nahlásili v čo najkratšom čase na sekretariát ObFZ Kysúc!!!

2. Berieme na vedomie oznámenie TJ Olešná o organizovaní turnaja 18.ročníka putovného pohára - memoriál Miroslava Chrenšťa dňa 26.07.2015.

Úsek mládeže

Na základe Aktívu a Konferencie SsFZ a Spravodaja SsFZ č.2 zo dňa 3.7.2015 a Aktívu a Konferencie ObFZ Kysúc dňa 4.7.2015 boli pridelené štartovné čísla mládeže nasledovne:

1. V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U 19 - 1. kolo 30.8. o 13:30; posledné jesenné 11.10. o 12:00

vyžrebované čísla a výnimky – 1. TJ Pokrok Stará Bystrica (predz .dospelých), 2. TJ Kysučan Korňa, 3. TJ Spartak Radôstka (predz. dospelých), 4. FK Čadca B (HP Horelica, predz. dosp. B 3,5 hod.), 5. TJ Kysučan Ochodnica, 6. TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (SO UHČ dospelých), 7. MŠK Snežnica (predz. dospelých), 8. FK Polom Raková (predz. dospelých)

2. IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U 15 - 3. kolo 30.8. o 10:00 (dohrávka 1.kolo - 04.09.2015 piatok o 16:00 a dohrávka 2.kolo - 15.09.2015 utorok o 10:00);posledné jesenné 25.10. o 10:00

vyžrebované čísla a výnimky –  1. TJ Kysučan Korňa, 2. TJ Kysučan Ochodnica, 3. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, 4. TJ Slovan Klokočov, 5. FK Slávia Staškov, 6. ŠK Javorník Makov (predz. dospelých), 7. MŠK Snežnica (SO o 14.00 hod.), 8. OŠK Rudina, 9. FK Lodno (predz. dospelých ak hrajú doma, inak UHČ), 10. TJ Tatran Oščadnica (SO o 10.00 hod.), 11. voľný žreb, 12. TJ Slovan Skalité

3. IV. liga MEVASPORT ObFZ Kysúc žiaci U 13 - 1. kolo 30.8. o 12:00; posledné jesenné 1.11. o 12:00

vyžrebované čísla a výnimky – 1. MŠK Snežnica (NE o 10.00 hod.), 2. FK Slávia Staškov, 3. ŠK Javorník Makov (SO o 11.00 hod.), 4. voľný žreb, 5. TJ Slovan Skalité, 6. TJ Tatran Oščadnica (SO o 12.00 hod.)

Súťaž prípraviek GIVOVA ObFZ Kysúc roč. 2005 a mladší

Na základe pracovného stretnutia zástupcov prihlásených družstiev prípraviek sa dohodol nasledovný model a organizácia súťaže pre ročník 2015/2016.

a./ Rozdelenie do skupín:

A. skupina: MŠK Kysucké Nové Mesto, Tatran Krásno, TJ Nesluša, FK Vadičov , ŠKC Čadca- Milošová, Polom Raková

Systém súťaže: každý s každým dvojkolovo  jeseň , dvojkolovo jar, hrací čas 3x20 min.

Začiatok súťaže podľa vylosovania 1.kolo 30.8-31.8.2015.

Vylosovanie:1.kolo 30.8-31.82015–KNM- Raková ,Krásno – Milošová, Nesluša – Vadičov , 2.kolo 5-6.9.2015- Milošová- Nesluša, KNM- Krásno, Raková – Vadičov 3.kolo 12-13.9.2015- Nesluša –KNM , Vadičov – Milošová, Krásno – Raková  4.kolo- 19-20.9.2015- KNM- Vadičov, Krásno – Nesluša, Raková – Milošová5.kolo- 26-27-9.2015 Vadičov- Krásno, Milošová – KNM, Nesluša – Raková 6.kolo-3-4.10.2015Milošová – Krásno, Vadičov – Nesluša, Raková – KNM 7.kolo 10-11.10.2015 Nesluša – Milošová, Krásno- KNM, Vadičov – Raková 8.kolo 17-18.10.2015- KNM – Nesluša, Milošová – Vadičov, Raková – Krásno 9.kolo24-25.10.2015 – Vadičov – KNM, Nesluša- Krásno ,Milošová - Raková10.kolo 31.10-1.11.2015- Krásno – Vadičov , KNM –Milošová. Raková – Nesluša.

Hracie časy prípadné zmeny termínov si spresnia jednotlivé kluby navzájom.

B. skupina: FK Čadca, Slovan Skalité,  ŠK Javorník Makov, Tatran Turzovka, Futbalová  škola Slovania Korňa.

Systém súťaže: turnajovo 1x u každého družstva za jesennú a jarnú časť, hrací čas 1x20 min.

Termíny turnajov: 1.9.2015 – Makov, 15.9.2015 – Skalité, 26.-27.9 – Čadca, 17-18.10 – Turzovka , 30.10 – Futbalová aréna Korňa. Čas , organizáciu a zmeny si spresnia jednotlivé družstva individuálne.

Ostatné technické náležitosti:

Hracia plocha: 45x25

Brány: 5x2

Hrací čas: 3x25´ pre A skupinu , 1x20´pre B skupinu.

Lopty: č.4

Štart hráčov : na súpisku potvrdenú zástupcom klubu , detským resp . telovýchovným lekárom . Kópiu súpisky zaslať do 26.8.2015 na ŠTK ObFZ Kysúc.

Počet hráčov: 5+1

Striedanie : Hokejovým spôsobom , bez obmedzenia počtu striedajúcich , v prerušenej hre so súhlasom rozhodcu.

PRAVIDLO XI. PF – Hráč mimo hry neplatí

Rozhodca: Zabezpečia jednotlivé družstvá.

Občerstvenie: Zabezpečí domáce družstvo.

Štartovné : 0

Osobitné nariadenie: Pre každé stretnutie bude vyhotovený papierový zápis , po stretnutí doplnený o výsledok a strelcov gólov a zaslaný na ŠTK ObFZ Kysúc do 48 hod po stretnutí . Zodpovedný za zaslanie zápisu je domáci oddiel.

Kontaktné osoby: Čadca- Eduard Gábriš 0918993080,  KNM- František Mrmus 0903654809, Krásno – Jozef Králik 0908927525, Nesluša – Michal Kloták 0907371354, Turzovka- Pavol Škorník 0905609724, Makov – Martin Pavlík 0905 502509, Vadičov – Anton Mrmus 0902697083, Slovenia- Vladimír Šurina  0905757181, Skalité – Ľubomír Kultán 0905281848 , Milošová – Jozef Chabroň 0903239780, Raková – Jaroslav Mravec 0917305170

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Letný seminár rozhodcov a delegátov ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 18.7.2015 od 09:00 hod. v budove ObFZ Kysúc, R uhradia na mieste poplatok 5€ na zabezpečenie zimného seminára R. R predložia na seminári R platný plastový preukaz. R, ktorí ešte nemajú požiadané o vydanie plastového preukazu, takto učinia priamo na seminári R.

2. Školenie nových R sa uskutoční v priebehu mesiaca júl 2015, začiatok školenia 18.7.2015 od 09:00 hod. Záujemcovia sa ešte môžu prihlásiť prostredníctvom mailu: sekretariat@obfzkysuc.sk , poprípade telefonicky 0908934081

3. Upozorňujeme rozhodcov, že k 30.6.2015 im budú rozviazané dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov na základe § 252j zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Nové pracovné zmluvy budú uzatvorená na letnom seminári R.

Matričná komisia - Peter Kubinec

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“.

Vzhľadom k množstvu nejasností okolo nového Registračného a prestupového poriadku uvádzame vysvetľujúci mail zo strany matriky SFZ ako pomôcku pri rozbiehaní a zavádzaní novej normy do života.

- klub, ktorý žiada o PRESTUP  amatérskeho hráča je ZODPOVEDNÝ za správne vyplnenie kolónky Odstupné v Žiadosti o transfer hráča,

- po schválení hráčom matrikár PRESTUP amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške Odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na vyjadrenie materského klubu neprihliada,

- Odstupné zadané novým klubom v žiadosti nemôže v ISSF nikto iný modifikovať, taký je proces v ISSF (ani Administrátor),

- v prípade sporu o výške odstupného spadá takýto spor pod pôsobnosť Komory pre riešenie sporov podľa článku 40 bod 4 RaPP a spadá pod disciplinárnu zodpovednosť podľa článku 39 RaPP a taktiež pod článok 64 Disciplinárneho poriadku SFZ,

- v prípade sporu o výšku Odstupného, pokiaľ bude výška odstupného iná ako je uvedená v článku 37 RaPP je žiadateľ o transfer, čiže nový klub hráča (ten, čo vypĺňal a odoslal žiadosť aj s vyplnenou výškou Odstupného) POVINNÝ PREUKÁZAŤ dohodu o výške Odstupného s materským klubom hráča, následný spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode,

- po schválení PRESTUPU amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka Odstupné so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je Odstupné vyššie ako 0 Eur,

- položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF,

- po uhradení mesačnej zbernej faktúry Žiadateľom (novým klubom) sa položky Odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ,

- Matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre - údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF budú zaslané koncom júla 2015 (prvé Odstupné bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1. augusta 2015),

- ceny za Odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VČÍTANE DANÍ A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ).

Pri výpočte odstupného podľa čl. 37 je potrebné si uvedomiť, že hráč, po dovŕšení 18. roku, sa považuje v zmysle matričnom za dospelého a jeho prestup teda smeruje do príslušného družstva dospelých nového klubu.

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

Medzinárodné transfery:

1. Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz je povinný vyplniť formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ (dostupný na webovej stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo spolu s plastovou kartou obratom zaslať matrike SFZ.

2. Klub, ktorý žiada o vyžiadanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ) je povinný vyplniť formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. Matrika SFZ upozorňuje všetky kluby a hráčov, že v prípade predloženia, resp. doručenia neúplného formulára hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu maximálne 30 dní odo dňa vyžiadania zväzom; zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť. Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu - musí ich najprv schváliť podvýbor pre mladistvých pri FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu.

Správy zo sekretariátu

Sekretariát bude od 29.6.2015 otvorený v úradných hodinách od utorka do piatka.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy