Úradná správa č. 2 - 14/15

zo dňa 25.07. 2014

Výkonný výbor

VV na svojom zasadnutí dňa 24.07.2014 vo veci odvolanie TJ Slovan Ladonhora Vadičov:

1. Potvrdil svoje rozhodnutie zo dňa 8.7.2014 viď. US 1 14/15 bod 2 (Schválil na základe čl.23, čl.24, čl.25 a čl. 27 Súťažného poriadku SFZ a čl. 6  Smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch a ich zaraďovanie do súťaží , zaradenie družstva ŠK Javorník Makov B do VI. ligy QUICK SPORT dospelých pre súťažný ročník 2014/2015.)

2. Odstupuje odvolanie TJ Slovan Ladonhora Vadičov na doriešenie Odvolacej komisii ObFZ Kysúc.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

1. Vo veci odvolania TJ Slovan L. Vadičov

1.1. ŠTK potvrdzuje svoje pôvodné rozhodnutie o zaradení družstiev do súťaží ObFZ Kysúc (vid. US 1 14/15 Úsek dospelých)

1.2. ŠTK pri svojom rozhodnutí postupovala v súlade s čl. 24 SP/ bod 3 a čl. 19 RS bod c, d.

1.3. ŠTK odstupuje odvolanie TJ Slovan Ladonhora Vadičov na doriešenie Odvolacej komisii ObFZ Kysúc.

2. Termínová listina pre súť. ročník 2014/2015.

2.1. VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 1. kolo 3.8. o 16:30; 13. kolo 26.10. o 14:00 ;14. kolo 22.3. o 15:00; 26. kolo 16.6. o 17:00.

2.2. VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 1. kolo 17.8. o 16:00; 9. kolo 12.10. o 14:30; 10. kolo 5.4. o 15:30; 18. kolo 31.5. o 17:00.

2.3. V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast - 1. kolo 31.8. o 13:30; 7. kolo 12.10. o 12:00; 8. kolo 19.4. o 13:30; 14. kolo 31.5. o 14:30.

2.4. IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U 15- 1. kolo 3.8. o 10:00; 13. kolo 26.10. o 10:00; 14. kolo 22.3. o 10.00; 26. kolo 14.6. o 10.00.

2.5.  IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U 13 - 1. kolo 17.8. o 12:00; 10. kolo 19.10. o 12:00; 11. kolo 5.4. o 12:00; 20. kolo 7.6. o 12:00.

2.6. Sezónne súpisky FK pre súťažný ročník 2014/2015 je každý manažér ISSF v FK povinný nahrať do ISSF. FK ktoré majú viac ako jedno družstvo (B) zašlú vyplnenú, podpísanú a vytlačenú sezónnu súpisku na ObFZ v termíne do 30. 7.2014. Uzatváranie súpisiek v ISSF zo strany ŠTK bude dňa 31.7.2014. FK ostáva povinnosť a zodpovednosť za lekárske prehliadky hráčov. Lekárom potvrdený a podpísaný zoznam hráčov v zmysle RS ObFZ predložia FK na prvých MFZ, tieto rozhodcovia skontrolujú a zistenia uvedú v zápise o stretnutí.

2.7.. Na základe rozhodnutia VV ObFZ, nebude Rozpis súťaží ObFZ 2014/2015 vydaný v klasickej „papierovej“ podobe. Celý dokument bude umiestnený na web. stránke ObFZ tak aby sa dal vytlačiť. Z dôvodu aktualizácie adresára FK (komunikácia medzi zväzom a FK ako aj medzi FK navzájom) žiadame FK, ktorých družstvá dospelých a mládeže budú štartovať v súťažnom ročníku 2014/2015 v súťažiach riadených ObFZ, aby nám najneskôr do 30.7.2014 zaslali - doručili na ObFZ mená, adresy, tel. čísla, emailovej adresy na štatutárov resp. funkcionárov v klube, ktoré budú následne zverejnené na stránke ObFZ Kysúc v sekcii Zoznam klubov.

2.8.. Kompletné vylosovanie súťaží dospelých nájdete na stránke www.futbalnet.sk v časti súťaže.

3. Nariaďujeme odohrať MFS

3.1. VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 1. kolo 3.8. o 16:30:

· Kysučan Korňa - Spartak Vysoká nad Kysucou

· Snaha Zborov nad Bystricou - Slovan Podvysoká

· Slovan Nová Bystrica - FK Nesluša

· Slovan Rudinská – Tatran Oščadnica

· ŠK Radoľa – ŠK Javorník Makov B

· MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina – TJ Pokrok Stará Bystrica (HP Povina)

· FK Čadca B Horelica - Tatran Turzovka(HP Horelica)

3.2. IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U 15- 1. kolo 3.8. o 10:00:

· MŠK Snežnica – FK Lodno (1.8. o 17:00)

· FK Slávia Staškov – TJ Slovan Klokočov (2.8. o 10:00)

· Kysučan Korňa - Spartak Vysoká nad Kysucou

· TJ Beskyd Svrčinovec - Slovan Podvysoká

· TJ Kysučan Ochodnica - ŠK Javorník Makov

· OŠK Rudina – TJ Spartak Radôstka

· FK REaMOS Kys. Lieskovec – voľný žreb

3. Žiadosti, zmeny termínov:

3.1. Schvaľujeme zmenu MFS IV. liga st. žiakov U 15 1. kolo MŠK Snežnica- FK Lodno dňa 1.8.2014 (piatok) o 17,00 hod. HP Snežnica (5 eur MZF)

3.2. Schvaľujeme zmenu MFS VI. liga dospelí 3. kolo KNM "B" - Oščadnica 17.8.2014 o 14,00 hod. (10 eur MZF).

4. Rôzne

4.1. Dňa 26.7.2014 turnaj Skalité za účasti družstiev ŠK Čierne, TJ Pisek (ČR), TJ Slovan Skalité.

4.2. Dňa 27.7.2014 turnaj Olešná za účasti družstiev Frýdlant nad Ostravicou, Kysučan Korňa, Slovan Podvysoká, TJ Olešná .

Odvolacia komisia – Ignác Cyprich

Zasadnutie odvolacej komisie sa uskutoční dňa 31.7.2014 o 15.00 hod. v budove ObFZ Kysúc.

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 1.7.2014, schválil splatnosť mesačnej zbernej faktúry na 10 dní. To znamená, že aktuálne MZF, vystavené za mesiac jún 2014 sú splatné do 10.7.2014 (štvrtok).

Upozorňujem na fakt, že od 1.8.2014 (najneskôr), SFZ platby šekom vôbec nebude prijímať (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde ...) ! Preto odporúčame uhrádzať platby za mesačnú zbernú faktúru prevodom alebo priamo vložením na účet SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránkewww.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy