Úradná správa č. 2 - 12/13

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Na oficiálnom webe ObFZ Kysúc v sekcii Tabuľky a výsledky nájdete kompletné rozpisy a vyžrebovania súťažného ročníka 2012/2013.

1. I. trieda ObFZ Kysúc dospelých - 1. kolo 5.8. o 16.30; 13. kolo posledné jesenné 28.10.

 • vyžrebované čísla a výnimky – 1 TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, 2 FK Tatran Turzovka, 3 TJ Snaha Zborov nad Bystricou, 4 TJ Slovan Podvysoká, 5 TJ Beskyd Svrčinovec, 6 MŠK Kysucké Nové Mesto B - Povina (HP Povina), 7 ŠK Čierne, 8 FK Nesluša, 9 TJ Olešná, 10 OŠK Rudina, 11 Slovan Rudinská, 12 FK Tatran Krásno nad Kysucou (SO 15.00), 13 FK Čadca B - Horelica (HP Horelica), 14 TJ Kysučan Korňa.

2. II. trieda ObFZ Kysúc dospelých - 1. kolo 19.8. o 16.00, 11. kolo posledné jesenné 28.10.

 • vyžrebované čísla a výnimky – 1 OŠK Snežnica, 2 TJ Slávia Zákopčie, 3 TJ Slovan Podvysoká B (predz. dospel. A), 4 TJ Slovan Ľadonhora Horný Vadičov, 5 TJ Kysučan Ochodnica, 6 voľný žreb, 7 FK Tatran Oščadnica, 8 TJ Spartak Radôstka, 9 voľný žreb, 10 FK Lodno, 11 TJ Rozkvet Klubina, 12 ŠK Javorník Makov (SO UHČ).

3. I. trieda ObFZ Kysúc dorast - 1. kolo 19.8. o 13.30; 11. kolo posledné jesenné 28.10.

 • vyžrebované čísla a výnimky – 1 TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (predz. A), 2 TJ Kysučan Ochodnica (SO UHČ dospelých), 3 voľný žreb, 4 voľný žreb, 5 FK Nesluša (predz. A), 6 TJ Beskyd Svrčinovec (SO UHČ dospelých), 7 FK Tatran Oščadnica (SO 14.00), 8 OŠK Rudina (predz. A), 9 TJ Spartak Radôstka (predz. A), 10 voľný žreb, 11 TJ Kysučan Korňa (predz. A), 12 Slovan Skalité (SO UHČ dospelých).

4. I. trieda ObFZ Kysúc žiaci sk. A - 1. kolo 19.8. o 10.00

 • vyžrebované čísla a výnimky – 1. FK Lodno (predz. dosp.), 2 TJ Slovan Nová Bystrica, 3 TJ Slovan Ľadonhora Vadičov (predz. dosp.), 4 TJ Kysučan Ochodnica (predz. dosp.), 5 TJ Nesluša, 6 OŠK Rudina, 7 TJ Spartak Radôstka (predz. dorast), 8 FK Čadca C (HP Horelica).

5. I. trieda ObFZ Kysúc žiaci sk. B - 1. kolo 19.8. o 10.00

 • vyžrebované čísla a výnimky – 1 TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, 2 TJ Slávia Zákopčie (predz. dosp.), 3 TJ Olešná, 4 TJ Slovan Klokočov, 5 FK Polom Raková (SO), 6 Beskyd Svrčinovec (SO UHČ dorast), 7 TJ Kysučan Korňa, 8 ŠK Javorník Makov (predz. dosp.)

6. I. trieda ObFZ Kysúc mladší žiaci - termíny a hracie dni sa určia po definitívnom prihlásení družstiev

7. Nariaďujeme predložiť klubom zoznamy hráčov v termíne do 31.7.2012 na ObFZ Kysúc.

8. Nariaďujeme FK Čadca B Horelica, MŠK Kysucké Nové Mesto B, FK Tatran Krásno nad Kysucou B, TJ Javorník Makov B, TJ Slovan Podvysoká B predložiť súpisku A mužstiev v termíne do 31.7.2012 na ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Letný doškoľovací seminár R ObFZ Kysúc sa uskutoční 3.8.2012 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Čadci (KIC Čadca) na Matičnom námestí v klubovni č. 4 (prízemie). Účasť všetkých R povinná.
 2. Žiadame R, aby do 27.7. 2012 nahlásili na sekretariát ObFZ aktuálne osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, rodné číslo, miesto narodenia, číslo OP, číslo účtu, rodinný stav.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

Hlavne systémové zmeny ISSF k 1.7.2012:

1. Zmena matričnej príslušnosti a zmena v realizovaní transferov:

Každý klub má pre všetky svoje družstvá (tímy) len jednu matriku a to:

 • podľa zaradenia družstva dospelých do súťaže,
 • podľa zaradenia družstva dorastu do súťaže (pokiaľ klub nemá družstvo dospelých v súťaži),
 • podľa zaradenia družstva  žiakov do súťaže (pokiaľ klub nemá ani družstvo dospelých ani družstvo dorastu zaradené do súťaže).

2. Zmena v spôsobe realizácie transferov:

 • transfer vybavuje a poplatok sa platí Zväzu, do ktorého patrí cieľový klub transferu hráča podľa novej matričnej príslušnosti pre všetky vekové úrovne.

Príklad:

 1. Klub Polom Raková má družstvo dospelých zaradené v súťažiach SsFZ, tak všetky registrácie, hosťovania a prestupy (všetkých kategórií!!!) bude vybavovať cez matriku v Banskej Bystrici, avšak musí byť zachované, že ak sa transfer realizuje medzi dvoma matrikami, tak transfer (prestup, hosťovanie) od 1.7.2012 vybavuje tá matrika, do ktorej transfer smeruje. Tej matrike prislúcha aj poplatok.
 2. Klub ŠK Čierne má družstvo dospelých zaradené v súťažiach ObFZ Kysúc, tak všetky registrácie, hosťovania a prestupy (všetkých!! kategórií!!!) bude vybavovať cez matriku v Čadci, avšak musí byť zachované, že ak sa transfer realizuje medzi dvoma matrikami, tak transfer (prestup, hosťovanie) od 1.7.2012 vybavuje tá matrika, do ktorej transfer smeruje. Tej matrike prislúcha aj poplatok.

Ďalšie matričné zmeny:

 • Dňom 1.7.2012 sa ruší preregistrácia starší žiak - dorastenec, je potrebné požiadať len o vystavenie nového Registračného preukazu, prihláška k registrácii hráča už nie je potrebná.
 • Po 1.7.2012 sa začnú vydáva výlučne "plastové" Registračné preukazy, ktoré sa nevydávajú na Zväzoch, ale sa objednávajú cez Matriky Zväzov, alebo priamo cez ISSF (Elektronická podateľňa, nutné schválenie objednávky matrikárom). Plastové preukazy sa vyrábajú a expedujú denne a sú doručované kuriérom na klub do 48 hodín od expedície. ODPORÚČAME si preukazy objednávať vopred a po viac kusov (kvôli poštovnému za dobierku). Cena jedného preukazu je 5 Eur s DPH a cena dobierky je 3,42 Eur s DPH. Platí sa pri preberaní dobierky kuriérom.
 • Plastový Registračný preukaz neobsahuje klubovú príslušnosť, jeho platnosť je 5 rokov a pri transfere hráča sa nikam neposiela (nevyrába sa nový)
 • Zároveň sa pre matričné účely schvaľujú nové elektronické tlačivá (vyplnitelné formuláre).
 • Aktuálne znenie noriem, predpisov ako aj nových formulárov nájdete na www stránkehttp://www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz

Súťaž mladších žiakov

Zodpovední funkcionári kysuckých klubov, ešte stále máte možnosť prihlásiť svoje najmladšie talenty do súťaže mladších žiakov - VYUŽITE JU!

 

Sekretár pre administratívu: Lenka Rumanová; sekretár pre technické veci a komunikáciu: Eduard Gábriš

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Rumanová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy