Úradná správa č. 2 - 11/12

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

 1. Na základe zaradenia (postupy, zostupy) družstiev v súťažiach SsFZ sa druhým postupujúcim mužstvom z II. triedy do I. triedy dospelých QUICK SPORT ObFZ Kysúc stáva MŠKS Kysucké Nové Mesto B (2. miesto v roč. 2010/2011).
 2. Na základe vzájomnej dohody odohrá v súťažnom ročníku 2011/2012 TJ Slovan Klokočov domáce MFZ I. triedy v kategórii žiakov na ihrisku Olešná.
 3. Berieme na vedomie oznámenie o organizovaní futbalových turnajov: TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, TJ Kysučan Korňa.
 4. Berieme na vedomie vzájomnú dohodu o preložení MFZ I. triedy QUICK SPORT ObFZ Kysúc 1. kolo TJ Snaha Zborov nad Bystricou – ŠK Čierne. Nariaďujeme MFZ odohrať do 21.8.2011. Vzájomnú dohodu doručiť na ObFZ do dátumu 9.8.2011.
 5. Nariaďujeme predložiť klubom zoznamy hráčov v termíne do 2.8.2011 na ObFZ Kysúc.
 6. Nariaďujeme FK Čadca B, MŠK Kysucké Nové Mesto B, FK Tatran Krásno nad Kysucou B, TJ Javorník Makov B, FK REaMOS Kysucký Lieskovec B, TJ Slovan Podvysoká B, FK Lodno B predložiť súpisku A mužstiev v termíne do 2.8.2011 na ObFZ Kysúc.
 7. Vyzývame kluby ObFZ Kysúc, ktoré majú záujem o používanie pomocných hracích plôch pre súťažný ročník 2011/2012, aby žiadosť zaslali do 2.8.2011.
 8. Schvaľujeme termínovú listinu I. triedy QUICK SPORT ObFZ Kysúc: 1. kolo 7.8.2011 o 16.30 hod.; predohrávka 13. kolo 16.9.2011 (piatok) o 16.00 hod.; 12. kolo 23.10.2011 o 14.00 hod.
 9. Schvaľujeme termínovú listinu II. triedy QUICK SPORT ObFZ Kysúc 1. kolo 21.8.2011 o 16.00 hod.; predohrávka 11. kolo 16.9.2011 (piatok) o 16.00 hod.; 10. kolo 23.10.2011 o 14.00 hod.
 10. Schvaľujeme termínovú listinu I. triedy QUICK SPORT ObFZ Kysúc v kategorii dorast : 1. kolo 7.8.2011 o 14.00 hod.; predohrávka 13. kolo 16.9.2011 (piatok) o 13.30 hod.; 12. kolo 23.10.2011 o 11.30 hod.
 11. Schvaľujeme termínovú listinu I. triedy QUICK SPORT ObFZ Kysúc v kategórii žiaci: 1. kolo 21.8.2011 o 10.00 hod.
 12. V zmysle čl. 26 písm. b (neúčasť na aktíve) rozpisu súťaže narieďujeme uhradiť poplatok vo výške 16,5 eur: TJ Slovan Rudinská, TJ Slovan Ľadonhora Horný Vadičov.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Seminár pred súťažným ročníkom 2011/2012 sa uskutoční 6.8.2011 o 8.00 hod.. Miesto konanie seminára sa uprení.
 2. Posledným termín fyzických previerok sa uskutoční dňa 6.8.2011 o 7.00 hod. na štadióne FK Čadca. Úspešné absolvovanie fyzických previerok je podmienka pre účinkovanie ako R na ObFZ Kysúc pre ročník 2011/2012.
 3. Ospravedlnenia: Špalek – do odvolania, J. Čambora – do odvolania, Paršo – do odvolania. KR berie na vedomie list p. Ondrušku o ukončení aktívnej činnosti R.
 4. KR súhlasí s prestupom R Ján Ploštica z klubu ŠK Radoľa do klubu OŠK Snežnica. KR eviduje príslušnosť R Milan Zacher ku klubu ŠK Radoľa.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

Zmena telefónnych čísel: 0917 137 493 Jozef Čuboň (predseda KR), 0908 934 081 Lenka Vrtelová (sekretariát ObFZ).

 

Sekretár pre admistratívu: Lenka Vrtelová; sekretár pre technické veci a komunikáciu: Eduard Gábriš

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Vrtelová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy