Úradná správa č. 19 - 16/17

zo dňa 18.11.2016

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

1. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

• Turnaj starších žiakov roč. 2002 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 18.3.2017

• Turnaj dorastencov roč. 1998 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 18.02.2017

Turnaje sa uskutočnia v športovej hale PRATEX, štartovné 55 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte písomne alebo emailom do 6.2.2017 na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

2. Začiatky MFS jarná časť:

VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 14. kolo 25-26.3.2017.

VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 11. kolo 15-16.4.2017.

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 - 8. kolo 15-16.4.2017.

IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15,U13 - 18. kolo 08-09.4.2017.

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 - 11. kolo 15-16.4.2017.

Úsek dospelých:

1. Poradie strelcov QUICK SPORT ObFZ Kysúc VI. ligy po jesennej časti: 1. Peter Vavrek, TJ Kysučan Ochodnica 16 gólov, 2. Jozef Michalíček, TJ Kysučan Korňa 14 gólov, 3. Marián Čačurák, FK Polom Raková 10 gólov.

2. Poradie strelcov QUICK SPORT ObFZ Kysúc VII. ligy po jesennej časti: 1. Stanislav Žubor, ŠK Radoľa 13 gólov, 2. Patrik Žúbor (ŠK Radoľa), Michal Zátorský (FK VADIČOV) 10 gólov.

Úsek mládeže:

1. Poradie strelcov QUICK SPORT ObFZ Kysúc V. ligy dorast U 19 po jesennej časti: 1. Lukáš Masnica, ŠK Javorník Makov 14 gólov, 2. Patrik Lisko, OŠK Rudina 11 gólov , 3. Štefan Kaštan, ŠK Javorník Makov 10 gólov.

2. Poradie strelcov QUICK SPORT ObFZ Kysúc IV. ligy žiaci U 15 po jesennej časti: 1. Viktor Hejčík FK Slávia Staškov 23 gólov, 2. Miroslav Mravec, MŠK Snežnica 15 gólov, 3. Matúš Lazar, MŠK Snežnica 11 gólov.

3. Poradie strelcov QUICK SPORT ObFZ Kysúc IV. ligy žiaci U 13 po jesennej časti: 1. Róbert Gajdoš, TJ Kysučan Korňa 17 gólov, 2. Adam Čižmárik (MŠK Snežnica), Peter Labuda (MŠK Snežnica) 15 gólov.

4. Poradie strelcov QUICK SPORT ObFZ Kysúc V. ligy žiaci U 15 po jesennej časti: 1. Dominik Franek, FK LODNO 23 gólov, 2. Tomáš Vallo, OŠK Rudina 18 gólov, 3. Lukáš Húšťava, OŠK Rudina 16 gólov.

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

72. D.org. berie na vedomie list od R Trúchly, označené ako odvolanie.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. KR plánuje v zimnom období školenie nových delegátov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

2. KR plánuje v zimnom období školenie nových rozhodcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

3. V zmysle platného Zákone o športe je povinnosťou všetkých športových organizácií a ich členov na Slovensku, ktoré majú záujem na financovaní vlastnej športovej činnosti zo štátnych prostriedkov, platiť členské. Vychádzajúc z toho Konferencia SFZ 3.6.2016 schválila nasledovné členské príspevky:

-Hráči do 18 rokov 3 €

-Hráči nad 18 rokov 6 €

-Tréneri, delegáti, funkcionári, sprostredkovatelia 10 €

-Futbalové kluby 20 €

-Zväzy (RFZ, ObFZ) 20 €

-Ostatní riadni a pridružení členovia 20 €

Úhrada členských príspevkov R a DZ ObFZ Kysúc: Rozhodcom a delegátom z nominačnej listiny ObFZ Kysúc bude členský príspevok vo výške 10 € odpočítaný priamo z mesačného vyúčtovania R za mesiac október.

 

Správy zo sekretariátu

Sekretariát ObFZ Kysúc bude od 12.12.2016 do 6.1.2017 zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy