Úradná správa č. 19 - 15/16

zo dňa 13.11.2015

 

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

• Turnaj starších žiakov roč. 2001 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 6.2.2016

• Turnaj dorastencov roč. 1997 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 23.01.2016

Turnaje sa uskutočnia v športovej hale PRATEX, štartovné 55 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte písomne alebo emailom do 13.1.2016 na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. KR po vzhliadnutí DVD záznamu zo stretnutia VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 13. kolo dňa 25.10.2015: TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Kysučan Korňa vyhodnotila sťažnosť na výkon R ako neopodstatnenú (uhradiť poplatok 40 € v MZF)

2. KR plánuje v zimnom období školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy