Úradná správa č. 19 - 14/15

zo dňa 30.12.2014

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých :

1. Schvaľujeme všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015.

Úsek mládeže:

1. Schvaľujeme všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev žiakov a dorastu v jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015.

Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

• Turnaj starších žiakov roč. 00 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 14.2.2015 - doobeda.

• Turnaj dorastencov roč. 96 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 14.2.2015 - poobede.

Turnaje sa uskutočnia vo Futbalovej aréne v Korni, štartovné 55 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte písomne alebo emailom do 31.1.2015 na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

132. DK dáva na vedomie, že tresty uložené na časové obdobie kratšie ako 6 mesiacov boli prerušené po skončení jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015 dňa 26.10.2014. Zvyšok trestu sa vykoná po začatí jarnej časti ročníka 2014/2015, dňa 21.3.2015. DP čl. 17/13. Uvedené sa vzťahuje na týchto potrestaných: a) František Guzma, VD, FK Nesluša - ÚS č. 6 bod 22– zvyšok trestu 22 dní, b) Jozef Macúš, VD, ŠK Radoľa - ÚS č. 9 bod 48– zvyšok trestu 1 mesiac 5 dní, c) Pavol Kuriak, tréner, ŠK Radoľa - ÚS č. 9 bod 49– zvyšok trestu 30 dní, d) Michal Kováčik, kapitán družstva, ŠK Radoľa - ÚS č. 9 bod 50– zvyšok trestu 1 mesiac 5 dní, e) Štefan Káčerík, VD, ŠK Radoľa - ÚS č. 9 bod 51 – zvyšok trestu 30 dní, f) Marek Jakubec, kapitán družstva, ŠK Radoľa - ÚS č. 9 bod 52– zvyšok trestu 30 dní, g) Vladimír Šurab, VD, Kysučan Ochodnica - ÚS č. 12 bod 92 – zvyšok trestu 2 mesiac 2 dni, h) Štefan Malík, asistent trénera, Kysučan Korňa  - ÚS č. 14 bod 111– zvyšok trestu 2 mesiac 2 dni.

Hospodárska komisia – Štefan Vojtuš

Dôrazne upozorňujeme nasledovné kluby, že do dnešného dňa majú v ISSF status NEPLATIČ!!! (zastavenie pretekárskej a matričnej činnosti) z dôvodu neuhradenia mesačnej zbernej faktúry: Kysučan Korňa, FK Čadca, Slovan Rudinská, REaMOS Kys. Lieskovec, Rozkvet Klubina.

 

Oblastný futbalový zväz Kysúc chce aj touto cestou poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom, obchodným partnerom a všetkým futbalovým fanúšikom na Kysuciach za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku. Zároveň im chce všetkým zaželať v Novom roku 2015 veľa osobných, pracovných a športových úspechov.

 

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy