Úradná správa č. 19 - 13/14

zo dňa 22.11. 2013

Konferencia ObFZ Kysúc

  • Volebná konferencia sa uskutoční v sobotu 30.11. 2013 od 10.00 hod v reštaurácii Bowling centrum a Pizzeria biely dom.
  • Žiadame kluby, ktoré tak ešte neurobili, aby nahlásili na sekretariát svojho zástupcu - delegáta s právom hlasovať za ich oddiel do 26.11.2013 !!!
  • Zasadnutie Volebnej komisie sa uskutoční 27.11. 2013 o 15.00 hod. v priestorovćh sekretariátu.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy