Úradná správa č. 19 - 12/13

zo dňa zo dňa 16.11. 2012

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

  1. Schvaľujeme výsledok dohrávky 8. kolo II. triedy zo dňa 11.11.2012 OŠK Snežnica – Spartak Radôstka 2:3.
  2. Schvaľujeme tabuľku QUICK SPORT II. triedy po jesennej časti súť. ročníka 12/13
  3. Schvaľujeme výsledok Finále Kysuckého pohára QUICK SPORT medzi ŠK Javorník Makov – FK Tatran Krásno nad Kysucou 3:2.

Úsek mládeže

  1. Schvaľujeme tabuľku QUICK SPORT I. triedy mladší žiaci po jesennej časti súť. ročníka 12/13.
  2. Oznamujeme FK, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:
  • turnaj starších žiakov roč. 98 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka.
  • turnaj dorastencov roč. 94 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec.

Turnaje sa uskutočnia vo Futbalovej aréne v Korni (umelá tráva). Termín bude oznámený v nasledujúcej US. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte písomne emailom na adresu sekretariat@obfzkysuc.sk do 15.1.2013.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

106. Martin Ukrop, 890208, OŠK Snežnica – 1 MFZ nepod. od 12.11.2012. DP 1/5a.

107. Miroslav Boris, 910809, Spartak Radôstka – 1 MFZ nepod. od 12.11.2012. DP 1/5a.

108. DK na základe písomné oznámenia odbornej komisie ako aj zo zápisu o stretnutí 13. kolo I. trieda medzi FK Čadca B Horelica – Spartak Vysoká (4.11.2012) začína disciplinárne konanie voči kapitánovi mužstva FK Čadca B Jaroslav Korduliak, 900128, a vedúcemu mužstva FK Čadca B Horelica Tomáš Vojtek. Predvolávame menovaných na zasadnutie 21.11.2012 o 14.00 hod., eventuálne v prípade písomného ospravedlnenia z neúčasti na zasadnutí žiada o písomné stanovisko k veci. Účasť menovaných na zasadnutí eventuálne písomné stanovisko je povinné pod následkami disciplinárnych opatrení.

109. Na základe zápisu o stretnutí 11. kolo II. trieda medzi Rozkvet Klubina - OŠK Snežnica hraného (4.11.2012) DK začína disciplinárne konanie vo veci a súčasne predvolávame zasadnutie 21.11.2012 o 14.00 hod. HR – Stanislav Kamenišťák, HÚ – Miloš Paholek, kapitána mužstva OŠK Snežnica Anton Bahna, 791217, vedúceho mužstva OŠK Snežnica Roman Puček a trénera mužstva OŠK Snežnica Miroslav Žák, eventuálne v prípade písomného ospravedlnenia z neúčasti na zasadnutí žiada o písomné stanovisko k veci. Účasť menovaných na zasadnutí eventuálne písomné stanovisko je povinné pod následkami disciplinárnych opatrení.

110. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

111. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

  1. Upozorňujeme R, aby sledovali úradné správy naďalej nakoľko v mesiacu február sa uskutoční 8. ročník turnaja rozhodcov.
  2. KR plánuje v zimnom období uskutočniť školenie nových R, prípadní záujemcovia nech sa prihlásia na emailovú adresu: cubonjozef@centrum.sk, sekretariat@obfzkysuc.sk alebo písomne na adrese ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca..

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

  • Vo štvrtok 13. decembra 2012 sa v Banskej Bystrice uslutoční Konferencia SsFZ. Na Konferencii, najvyšom orgáne stredoslovenského hnutia, bude ako jeden z hlavných bodov programu aj schvaľovanie nových Stanov. Pripomíname klubom z nášho regiónu, ktoré štartujú s mužstvami dospelých v súťažiach SsFZ (MR, IV., V. liga), ak tak ešte neurobili, aby nahlásili svojho zástupcu na Konferencii - delegáta s právom hlasovať. Viac info na stránke www.ssfz.sk.


Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy