Úradná správa č. 19 - 11/12

Výkonný Výbor – Stanislav Špila

  1. VV ObFZ Kysúc na svojom zasadnutí dňa 14.11. 2011 prerokoval odvolanie klubu Snaha Zborov voči rozhodnutiu ŠTK zo stretnutia 9.kola I. triedy dospelých Slávia Staškov – Snaha Zborov hraného dňa 2.10.2011 a potvrdil rozhodnutie ŠTK ObFZ. Námietkový poplatok prepadá v prospech ObFZ Kysúc.
  2. VV na svojom zasadnutí dňa 14.11. 2011 schválil termín a program zasadnutia rady ObFZ dňa 1.12. 2011 o 16.00 hod.
  3. Spoločné zasadnutie vedenia ObFZ Kysúc s členmi odborných komisií sa uskutoční v piatok 2.12.2011 o 15.00 v zasadačke ObFZ.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

  1. Pozastavuje delegáciu R Škola na 1 MFZ dospelých od 16.11.2011.
  2. Chyby v zápisoch: 9.10.2011 Kubiš - 0,2; Židek - 0,2; Škola - 0,2; Jantoš – 0,2; Kajánek – 0,2; Kupka – 0,9; 16.10.2011 Chovanec – 0,4; Blažek – 0,2; Židek 0,4; J. Čambora – 0,2; 23.10.2011 Škola – 0,2; Kupka – 0,6; Čuboň – 0,2; Sabela – 0,4; 30.10.2011 Sabela – 0,2; Trúchly – 0,2; Židek – 0,6.
  3. KR plánuje v zimnom období uskutočniť školenie nových rozhodcov. Záujemcovia o funkciu futbalový rozhodca nech sa prihlásia na tel. č. 0917137493, e-mail cubonjozef@centrum.sk, sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adrese ObFZ Kysúc Ul. športovcov 2525, 022 01 Čadca. KR taktiež vyzýva kluby, ktoré majú vo svojich radoch vhodných kandidátov na funkciu rozhodcu, aby ich nahlásili na ObFZ Kysúc.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

  1. ObFZ Kysúc vzhľadom na prípravu nového informačného a registračného systému pre Slovenský futbal, žiada kluby (FK Čadca, Tatran Krásno nad Kysucou, MŠK Kysucké Nové mesto, ŠK Javorník Makov, TJ Slovan Nová Bystrica, FK Slovan Podvysoká, FK Polom Raková, Pokrok Stará Bystrica, Slovan Rudinská, ŠK Radoľa, TJ Slovan Ľadonhora Vadičov, FK Tatran Turzovka, FK Lodno, TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, FK Slávia Staškov, TJ Nesluša, TJ Kysučan Korňa, OŠK Rudina, ŠK Čierne, Tatran Oščadnica, TJ Kysučan Ochodnica, TJ Radôstka, TJ Slávia Zákopčie, TJ Rozkvet Klubina, TJ Slovan Klokočov, MŠK Snežnica), ktoré majú registrovaných žiakov roč. 1997 a mladší, predložiť ku kontrole registračných údajov všetky registračné preukazy na sekretariát ObFZ v termíne do 30.11.2011.
  2. ObFZ Kysúc obdržal od SsFZ lopty pre mládežnícke družstva pôsobiace v súťažiach SFZ a SsFZ, tieto lopty budú podľa rozdeľovníka predané jednotlivým družstvám pri kontrole RP žiakov na sekretariáte ObFZ.

 

Sekretár pre admistratívu: Lenka Vrtelová; sekretár pre technické veci a komunikáciu: Eduard Gábriš

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Vrtelová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy