Úradná správa č. 18 - 19/20

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop

Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete  na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1.Schvaľujeme:

1.1.všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev v súťažiach dospelých za jesennú časť súťažného ročníka 2019/2020.

2. Začiatky súťaží:

VI. liga DOUBLE STAR BET ObFZ Kysúc - 12.kolo 12.04.2020 o 15.30 hod.

VII. liga DOUBLE STAR BET ObFZ Kysúc - 11.kolo 19.04.2020 o 16.00 hod.

3.Berieme na vedomie:

Podania TJ Slovan Rudinská - vyriešené

Úsek mládeže:

1.Schvaľujeme:

1.1.všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev v súťažiach mládeže za jesennú časť súťažného ročníka 2019/2020.

2. Začiatky súťaží:

VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorastu U19 - 10.kolo 25.04.2020 o 14.00 hod.

IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U15 - 10.kolo 05.04.2020 o 10.00 hod.

IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U13 - 10.kolo 05.04.2020 o 12.00 hod.

3.Upozorňujeme:

FK,  ktoré v zimnom období organizujú halové turnaje, aby poskytli KM informácie o turnajoch na sekretariat@obfzkysuc.sk,podľa RS ObFZ Kysúc čl.7 bod 5.

4. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

• Turnaj starších žiakov roč. 2005 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 15.02.2020.

• Turnaj dorastencov roč. 2001 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 15.02.2020.

Turnaje sa uskutočnia vo futbalovej aréne Korňa,  štartovné 55 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte písomne alebo emailom do 5.2.2020 na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

40. DO po objasnení veci z ÚS č. 16 -19/20 bod 34 podľa čl. 78/5b DP zastavuje disciplinárne konanie voči Petrovi Bytčánkovi.

41. DO začína podľa čl. 71/3g disciplinárne konanie voči divákovi Róbertovi Čečotkovi zo zápasu 10. kola VI. ligy medzi TJ Slovan Podvysoká – ŠK Nesluša , hraného dňa 20.10.2019.

42. DO po objasnení veci z ÚS č. 16- 19/20 bod 34 ukladá klubu TJ Slovan Podvysoká podľa čl. 9/1c, čl. 12 a čl. 50/1b DP pokutu podľa čl. 50/4 DP vo výške 200 eur a podmienečne zatvorenie ihriska na 2 súťažné stretnutia do konca súťažného ročníka 2019/2020. DO zároveň nariaďuje klubu TJ Slovan Podvysoká zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby na 10 do konca súťažného ročníka 2019/2020 podľa čl. 43/2l DP. (7 eur MFZ)

43. DO po objasnení veci z ÚS č. 16- 19/20 bod 34 ukladá DS podľa čl. 9/2b1 DP- pozastavenie výkonu funkcie , R Jaroslav Maják (1312699) podľa čl. 64/1a 3 DP pozastavenie výkonu funkciu na 2 týždne nepodmienečne od 6.11.2019 z prerušením do začiatku jarnej časti ročník 2019/2020 (10 eur)

44. DO po objasnení veci z ÚS č. 16- 19/20 bod 34 ukladá DS podľa čl. 9/2b1 DP- pozastavenie výkonu funkcie , R Štefan Cisárik (1027340) podľa čl. 64/1a 3 DP pozastavenie výkonu funkciu na 2 týždne nepodmienečne od 6.11.2019 z prerušením do začiatku jarnej časti ročník 2019/2020 (10 eur)

45. DO po objasnení veci z ÚS č. 16- 19/20 bod 34 ukladá DS podľa čl. 9/2b1 DP- pozastavenie výkonu funkcie , R František Drozd (1311870) podľa čl. 64/1a 3 DP pozastavenie výkonu funkciu na 2 týždne nepodmienečne od 6.11.2019 z prerušením do začiatku jarnej časti ročník 2019/2020 (10 eur)

46. DO po objasnení veci z ÚS č. 17- 19/20 bod 37 ukladá DS podľa čl. 9/2b1 DP- pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie , vedúcemu mužstva FK Vadičov Marek Zátorský (1390412), podľa čl. 48/1b pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 4 súťažné stretnutie nepodmienečne podľa čl. 48/2a DP od 6.11.2019 (10 eur MFZ)

47. DO po objasnení veci z ÚS č. 17- 19/20 bod 37 ukladá DS podľa čl. 9/2b1 DP- pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie , lekárovi mužstva FK Vadičov Jozef Minárik (1016927), podľa čl. 48/1c, DP - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 2 mesiace nepodmienečne podľa čl. 48/2b DP od 6.11.2019 z prerušením do začiatku jarnej časti ročníka 2019/2020. (10 eur MFZ)

48. DO po objasnení veci z ÚS č. 17- 19/20 bod 38 ukladá DS podľa čl. 9/2b2 DP- pozastavenie výkonu športu , hráčovi OŠK Rudina U 19 Samuel Štuchal (1342778) podľa čl. 50/1b DP – pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace nepodmienečne podľa čl. 50/2a DP od 6.11.2019 z prerušením do začiatku jarnej časti ročníka 2019/2020. (7 eur MFZ)

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Neplnenie podmienky o počte rozhodcov futbalovými klubmi družstiev dospelých k 16.10.2019  v zmysle RS ObFZ 2019/2020 článok 26 bod 1

VI. liga: FK Čadca -1, TJ Kysučan Korňa -1, Slovan Nová Bystrica -2, Kysučan Ochodnica -1, TJ Olešná -1, TJ Slovan Podvysoká -2, ŠK Radoľa -2, Spartak Radôstka -1, Slovan Rudinská -1,

VII. liga: Slovan Klokočov -1, OŠK Rudina -1.

VV ObFZ u l o ž i l menovaným FK povinnosť zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov, najneskôr do 31.3.2020, pod následkom uplatnenie finančného postihu v zmysle RS ObFZ 2019/2020, článok 27 bod 14. Aktuálna nominačná listina s klubovou príslušnosťou a Zoznam registrovaných R v kluboch , prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť KR.

2. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac október 2019 a prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 15.11.2019.

http://www.obfzkysuc.sk/files/attachments/doch%C3%A1dzka%20okt%C3%B3ber%202019.pdf

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Oznamujeme klubom Turzovka, Stará Bystrica, Čadca, Staškov, že si môžu prevziať na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy