Úradná správa č. 18 - 18/19

Termín rianej konferencie ObFZ Kysúc bude 24.11.2018 o 10,00 hod. v zasadačke ObFZ  Kysúc.

Športovo-technická komisia - Ladislav Šlapka

 

Úsek dospelých:

1. Kontakt Ladislav Šlapka +421 949 582 465

2. Upozorňujeme FK:

a)dodržiavanie RS čl. 9 a predkladanie zoznamu usporiadateľskej služby R prípadne DZ počas celého súťažného ročníka 2018/2019.

Nové tlačivo je umiestnené na stránke ObFZ v sekcii"novinky" a upravené o zdravotnú službu s podpisom. R v prípade neúčasti DZ prevezme tlačivo usporiadaťeľskej služby a archivuje 10 dní. R nie je povinný odosielať zoznam usporiadateľskej služby na sekretariát ObFZ   Kysúc, povinosť bola do 3.kola.

http://www.obfzkysuc.sk/uradne-oznamy/usporiadatelska_sluzba.html

b) dodržiavanie RS čl.32 2018/2019 - podmienky vyhotovenie videozáznamu. ŠTK môže námatkovo vyžiadať videozáznam na kontrolu.

3. Upozorňujeme FK:

a)dodržiavanie SP čl. 68 bod.2 -  Viacnásobné neopodstatnené alebo úmyselné čerpanie čakacej lehoty budú považované za previnenie družstva podliehajúce disciplinárnemu konaniu.

 

Úsek mládeže:

1.Nariaďujeme:

1.1. TJ Kysučan Ochodnica  - Štart Dunajov  MFS 9.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 2.11.2018 o 14,00 hod.

2. Berieme na vedomie doloženie RP FK Lodnom , ktoré neboli predložené v stretnutí.

 

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Žiadame R, ktorí ešte nevykonali platbu za nové dresy vo výške 47 eur, aby ju čo najskôr uhradili na účet zväzu IBAN: SK30 0900 0000 0000 5199 5052 a do poznámky pre prijímateľa nezabudli uviesť meno a priezvisko kvôli identifikácií platby. Nové dresy si môžu rozhodcovia vyzdvihnúť u predsedu KR.

2. Oznamujeme rozhodcom, že okrem dresov si môžu priobjednať aj rozhodcovské trenírky, štulpne, píšťalku... Prípadný záujem treba nahlásiť čo najskôr predsedovi KR. Rozhodcovské trenírky 19,50 eur (cena na eshope 26,50 eur), štulpne 3,90 eur (cena na eshope 4.99 eur,) rozhodcovská píšťalka čierna Fox 40 sonik blast cmg 7,90 eur.

3. Školenie nových rozhodcov bude prebiehať v mesiacoch január – február, záujemcovia sa môžu prihlásiť cez email: sekretariat@obfzkysuc.sk, alebo na telefónnom čísle 0908 934 081.

 

Odvolacia komisia - Štefan Vojtuš

Na základe rozhodnutia DK z ÚS č 14-18/19 bod. č. 31 predseda odvolacej komisie zvoláva jej zasadnutie na deň 7.11.2018 o 16,00 hod.

Na zasadnutie žiadá o účasť nasledovných hráčov: Marián Švík (1109246), FK Čadca "B", Dominik Kubalák (1312517)

FK Čadca "B", Tomáš Škor (1312401) FK Lodno. Účasť menovaných je nutná!!

 

 

Správy zo sekretariátu.

 

Blíži sa KONIEC obdobia nákupov za KREDIT, preto by sme Vás chcel veľmi pekne poprosiť, aby ste minuli DO 30.11.2018

MAXIMUM kreditu. Všetky informácie kto má nárok, koľko má nárok a podobne nájdete na https://www.futbalsfz.sk/

prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte a nákup za kredit robíte na https://futbalnet.shop

Návody sú dole na stránke https://futbalnet.shop//

 

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy