Úradná správa č. 18 - 16/17

zo dňa 11.11.2016

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých :

1. Začiatky MFS jarná časť:

VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 14. kolo 25-26.3.2017.

VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 11. kolo 15-16.4.2017.

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 - 8. kolo 15-16.4.2017.

IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15,U13 - 18. kolo 08-09.4.2017.

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 - 11. kolo 15-16.4.2017.

2. ŠTK schvaľuje:

2.1. Tabuľku VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc po jesennej časti 2016/2017

2.2. Tabuľku VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc po jesennej časti 2016/2017

Úsek mládeže :

1. ŠTK KM schvaľuje :

1.1. Dohrávku MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15/U13 13.kolo medzi TJ Tatran Oščadnica - MŠK Snežnica

1.2. Tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U 19 po jesennej časti 2016/2017

1.3. Tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U 15/ U13 po jesennej časti 2016/2017

1.4. Tabuľku V. ligy  QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 po jesennej časti 2016/2017

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

68. D. org dáva klubom na vedomie prenesenie zvyšku nepodmienečne uložených trestov z jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 do jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 u týchto previnilcov:

a. Jozef Mihalík (1212717) Spartak Radôstka – 1 MFS

b. Jaroslav Kučák (1166666) Tatran Oščadnica  – 1 MFS

c. Peter Čečko (1178124) Kysučan Ochodnica – 1 MFS

d. Branislav Cudrak (1249003) Spartak Radôstka – 1 MFS

e. Jaromír Švík (1217142) Slávia Zákopčie – 1 MFS

f. Vladimír Klučka (1217824) Slávia Zákopčie – 4 MFS

g. Michal Drnda (1239006) ŠK Radoľa – 2 MFS

h. Maroš Kopečný (1193050) FK Čadca B – 3 týždne od 24.3.2017 do 9.4.2017

69. D.org. po objasnení veci z ÚS č.18 bod 67 upúšťa od potrestania hráča klubu Tatran Oščadnica Tomáš Hromadka (1345533) žiak podľa DP čl. 5/2, čl. 38/1, čl. 70, čl. 78 (5 Eur MZF)

70. Na základe správy zo sekretariátu ObFZ Kysúc, D.org. ukladá za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu a rozhodnutia orgánu ObFZ – neuhradenie splatnej MZF – DO, pokutu vo výške 50 Eur klubu Rozkvet Klubina. DP čl. 64/1a,b, čl. 64/8, čl. 9/1c, čl. 12/6. Podľa čl. 12/7 D.org. ukladá menovanému klubu povinnosť uhradiť pokutu v lehote 14 kalendárnych dní od oznámenia disciplinárneho rozhodnutia. Za prerokovanie DO klub zaplatí 10 Eur v MZF.

71. D.org. podľa čl. 78/1 DP po objasnení veci špecifikovanej v ÚS č. 17-16/17 bod. 66 disciplinárne konanie vedené vo veci zastavuje.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. KR plánuje v zimnom období školenie nových delegátov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

2. KR plánuje v zimnom období školenie nových rozhodcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

3. V zmysle platného Zákone o športe je povinnosťou všetkých športových organizácií a ich členov na Slovensku, ktoré majú záujem na financovaní vlastnej športovej činnosti zo štátnych prostriedkov, platiť členské. Vychádzajúc z toho Konferencia SFZ 3.6.2016 schválila nasledovné členské príspevky:

-Hráči do 18 rokov 3 €

-Hráči nad 18 rokov 6 €

-Tréneri, delegáti, funkcionári, sprostredkovatelia 10 €

-Futbalové kluby 20 €

-Zväzy (RFZ, ObFZ) 20 €

-Ostatní riadni a pridružení členovia 20 €

Úhrada členských príspevkov R a DZ ObFZ Kysúc: Rozhodcom a delegátom z nominačnej listiny ObFZ Kysúc bude členský príspevok vo výške 10 € odpočítaný priamo z mesačného vyúčtovania R za mesiac október.

 

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy