Úradná správa č. 18 - 15/16

zo dňa 6.11.2015

 

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Tabuľku VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc po jesennej časti 2015/2016

1.2. Tabuľku VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc po jesennej časti 2015/2016

2. Poradie strelcov QUICK SPORT ObFZ Kysúc VI. ligy po jesennej časti: 1. Rastislav Planeta, TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 20 gólov, 2. Marek Babiš, TJ Slovan Podvysoká 16 gólov, 3. Patrik Šinal, TJ Slovan Podvysoká 12 gólov.

3. Poradie strelcov QUICK SPORT ObFZ Kysúc VII. ligy po jesennej časti: 1. Stanislav Duraj, TJ Slávia Zákopčie 9 gólov, 2. Daniel Svitek (TJ Olešná), Pavol Puraš (OŠK Rudina) 6 gólov.

Úsek mládeže:

1. ŠTK KM schvaľuje:

1.1. Dohrávku V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 5. kolo zo dňa 30.10.2015 MFS FK Čadca "B"- TJ Kysučan Korňa

1.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 10. kolo zo dňa 1.11.2015

1.3. Tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U 19 po jesennej časti 2015/2016

1.4. Tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U 15 po jesennej časti 2015/2016

1.5. Tabuľku IV. ligy MEVASPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 po jesennej časti 2015/2016

2. Poradie strelcov QUICK SPORT ObFZ Kysúc V. ligy dorast U 19 po jesennej časti: 1.Jozef Golis, FK Polom Raková 7 gólov,  2. Marián Odrobiňak (TJ Kysučan Korňa) ,Jakub Majtán (MŠK Snežnica) ,Marcel Bongilaj (TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou) ,Kristián Kovalík (TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou) ,Martin Rudinský (TJ Kysučan Korňa) ,Marek Lučan (TJ Kysučan Korňa) 6 gólov.

3. Poradie strelcov QUICK SPORT ObFZ Kysúc IV. ligy žiaci U 15 po jesennej časti: 1. Štefan Kaštan, ŠK Javorník Makov 52 gólov,  2. Jakub Kmecz, MŠK Snežnica 25 gólov, 3. Oliver Stolárik, ŠK Javorník Makov 18 gólov.

4. Poradie strelcov MEVASPORT ObFZ Kysúc IV. ligy žiaci U 13 po jesennej časti: 1. Andreas Válek, ŠK Javorník Makov 19 gólov, 2. Andrej Bologa, ŠK Javorník Makov 16 gólov, 3. Jakub Mrkva, ŠK Javorník Makov 10 gólov.

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

63.  Na základe správy zo sekretariátu ObFZ Kysúc, D.org. ukladá za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu a rozhodnutia orgánu ObFZ – neuhradenie splatnej MZF – DO,  zákaz prestupov do odvolania klubu TJ Beskyd Svrčinovec. DP. Čl. 64/1a,b, čl. 64/8, čl. 9/1c, čl. 25. Za prerokovanie DO klub zaplatí 10 eur v MZF.

64.  D.org. žiada klub TJ Beskyd Svrčinovec o predloženie dokladu na sekretariát ObFZ Kysúc o úhrade nedoplatku za MZF. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti D.org. uloží klubu DO –  odobratie bodov. (DP čl. 64/8)

65. D.org. podľa DP čl. 17/13 a RS čl. 23/12 dáva klubom a delegovaným osobám na vedomie, že tresty uložené na časové obdobie kratšie ako 6 mesiacov boli prerušené po skončení jesennej časti ročníka 2015/2016 dňa 26.10.2015, Zvyšok trestu začne plynúť po začatí jarnej časti ročníka 2015/2016 dňa 27.3.2016 Uvedené sa vzťahuje na týchto previnilcov: a. Pavol Kulla, tréner družstva Beskyd Svrčinovec – zvyšok trestu 1 mesiac a 21 dní., b. Šumský Anton, vedúci družstva Pokrok Stará Bystrica – zvyšok trestu 2 mesiace a 25 dní.

66. D.org. dáva klubom na vedomie prenesenie zvyšku nepodmienečne uložených trestov jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016 do jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 u týchto previnilcov: a. Roland Kotrč (1242291) OŠK Rudina B – 1 MFS, b. Patrik Žubor (1253007) OŠK Rudina B – 3 MFS, c. Jakub Kuric (1225014) Spartak Radôstka – 1 MFS, d. František Kirn (1181649) Pokrok Stará Bystrica – 3 MFS, e. Miroslav Furdan (1251061) Tatran Turzovka – 1 MFS, f. Martin Turiak (1174735) Slovan Podvysoká – 1 MFS, g. Erik Furdan (1277532) Tatran Turzovka – 1 MFS, h. Martin Kravec (1179113) Slovan Rudinská – 1 MFS, i. Martin Malík (1234919) Slovan Rudinská – 1 MFS, j. Richard Staškovan (1135073) Beskyd Svrčinovec – 1 MFS.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 11.11.2015 o 15:00 hod. R: Goliašová Darina, Maják Jaroslav, Mikula Jaroslav, Kubiš Anton, Ježík Pavol, Cisárik Štefan

2. Škola mladého rozhodcu pokračuje v stredu 11.11.2015 o 15,00 v budove ObFZ  (analýza MFS III.ligy Čadca-Nová Baňa). Každý zaradený R do ŠMR si donesie písacie potreby a blok na zápis poznámok.

3. KR plánuje v zimnom období školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy