Úradná správa č. 18 - 14/15

zo dňa 5.12.2014

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

• Turnaj starších žiakov roč. 00 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 14.2.2015 - doobeda.

• Turnaj dorastencov roč. 96 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 14.2.2015 - poobede.

Turnaje sa uskutočnia vo Futbalovej aréne v Korni, štartovné 55 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte písomne alebo emailom do 31.1.2015 adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

Odvolacia komisia: predseda Ignác Cyprich

Na základe odvolanie TJ Kysučan Korňa prijatého cez ISSF dňa 26.10.2014 a dodatočného zaslania písomného odvolanie dňa 1.12.2014 voči rozhodnutiu Odvolacej komisie ObFZ Kysúc zo dňa 8.10.2014 a ŠTK ObFZ Kysúc zo dňa 15.10.2014 Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 4.12.2014 v plnom rozsahu potvrdzuje svoje rozhodnutie a  prípad odstupuje na doriešenie Odvolacej komisie SFZ.

Správy zo sekretariátu

Sekretariát ObFZ Kysúc bude od 5.12. 2014 do 7.1.2015 zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy