Úradná správa č. 18 - 13/14

zo dňa 15.11. 2013

Volebná konferencia ObFZ Kysúc sa uskutoční v sobotu 30.11. 2013 od 10.00 hod v reštaurácii Bowling centrum a Pizzeria biely dom.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek mládeže

1. Na základe šetrenia a výpovedí kontumujeme MFZ 5 kola  I. triedy dorast Vysoká – Skalité (28.9.2013) 0:3 v prospech TJ Slovan Skalité, 3 body priznávame TJ Slovan Skalité.

2. Na základe šetrenia  a výpovedí odstupujeme MFZ 5 kola  I. triedy dorast Vysoká – Skalité (28.9.2013) na doriešenie DK: TJ Spartak Vysoká nad Kysucou: vedúci Marek Lisík, tréner Daniel Janita, kapitán Kristián Kovalík.

3. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast po jesennej časti súť. ročníka 2013/2014.

4. Poradie strelcov I. triedy dorast po jesennej časti: .1.-3. Dávid Slivka -  Kysučan Ochodnica, Dominik Kubištel - Spartak Vysoká, Pavol Zeman - Rudina – 7 gólov, 4. -8. Jakub Učník – Kysučan Korňa, Michal Čanecký – Slovan Skalité, Filip Janetka – Spartak Vysoká, Samuel Legerský – Spartak Vysoká, Patrik Lisko – OŠK Rudina- 6 gólov.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

131. Na základe odstúpenia veci špecifikovanej v ÚS č. 17 bod 1 ŠTK, DK ukladá klubu OŠK Rudina disciplinárne opatrenie peňažnú pokutu vo výške 300 eur. DP 2/6 čl. 26/d (recidíva), RS čl. 32/a,g. (ZBF 10 eur)

132. Na základe odstúpenia veci špecifikovanej v US č. 17 mládež bod 8 ŠTK, DK ukladá vedúcemu družstva Spartak Vysoká - Marek Lisík, disciplinárne opatrenie, zákaz výkonu akejkoľvek funkcie na 3 mes. nepod. od 13..11.2013. DP 1/10. (ZBF 10 eur)

133. Na základe odstúpenia veci špecifikovanej v US č. 17 mládež bod 8 ŠTK, DK ukladá trénerovi družstva Spartak Vysoká - Daniel Janita, disciplinárne opatrenie, zákaz výkonu akejkoľvek funkcie na 3 mes. nepod. od 13..11.2013. DP 1/10. (ZBF 10 eur)

134. Na základe odstúpenia veci špecifikovanej v US č. 17 mládež bod 8 ŠTK, DK ukladá kapitánovi družstva Spartak Vysoká - Kristián Kovalík, 1298679, disciplinárne opatrenie, zákaz výkonu funkcie na 3 mes. nepod. od 13..11.2013. DP 1/10. (ZBF 10 eur)

135. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 14 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Volebná komisia Konferencie ObFZ – Milan Čimbora

Konferencia ObFZ Kysúc dňa 13.7.2013 rozhodla zvolať na 30. novembra 2013 volebnú Konferenciu ObFZ Kysúc, ktorá, okrem iného, zvolí nové riadiace orgány pre budúce obdobie. Konferencia volí predsedu ObFZ, členov VV, člena VV - zástupcu rozhodcov, predsedu odvolacej komisie, revíznej komisie, predsedu disciplinárnej komisie, delegátov na konferenciu SsFZ za VV a za družstvá hrajúce súťaže dospelých SsFZ.

Členovia ObFZ Kysúc, vrátane VV ObFZ, alebo iné oprávnené osoby majú možnosť navrhnúť kandidátov na funkcie v zmysle stanov ObFZ Kysúc najneskôr 10 dní  (deň volieb sa nepočíta) pred konaním zasadnutia konferencie:

  • Písomný návrh kandidáta na funkciu volenú konferenciou musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta, adresu trvalého bydliska, zamestnanie, telefonický kontakt, e mail a musí byť podpísaný dvoma zástupcami člena ObFZ Kysúc. Kandidát na funkciu volený Konferenciou ObFZ Kysúc musí byť príslušný k ObFZ Kysúc a musí spĺňať podmienky uvedené v čl. 29, ods. 1 a 2 Stanov ObFZ Kysúc. Plnenie a záväzok dodržiavania vyššie spomínaných podmienok musí byť doložený písomne k predkladanému návrhu kandidáta, ako aj jeho súhlas s prijatím kandidatúry a kandidátom podpísané.
  • Takto skompletovaný písomný návrh kandidáta na volenú funkciu konferenciou je nevyhnutné zaslať (doručiť) do stredy 20. novembra 2013 do 24.00 hod. sekretárovi ObFZ Kysúc.

Správy zo sekretariátu

Halová sezóna mládeže SFZ, 1 kolá turnajov:

  • Starší žiaci U15 (roč. 1999): 30.11. 2013 12.00 - 18.30, Mestská športová hala Pratex Čadca, R Halfar, Staškovan, Družstvá - MŠK Žilina, MFK Ružomberok, FOMAT Martin, Tatran Liptovský Mikuláš, MŠK Námestovo, FK Čadca
  • Mladší žiaci U13 (roč. 2001): 7.12. 2013 9.00 - 12.30, Mestská športová hala Pratex Čadca, R Halfar, Staškovan, Družstvá - MŠK Žilina, MFK Ružomberok, FOMAT Martin, Tatran Liptovský Mikuláš, MŠK Námestovo, FK Čadca

Notebook a mobilný internet za super ceny len pre členov a kluby ObFZ (SFZ). Viac informácií nahttp://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/telekom.html

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy