Úradná správa č. 18 - 11/12

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

 • 118. DK po skončení šetrenia incidentu zo zápasu 10. kola medzi FK Čadca B Horelica – Kysučan Korňa, I. triedy, hraného dňa 9.10.2011 trestá hráča FK Čadca B Horelica Pavol Kuric, 891211 zastavením pretekárskej činnosti na 1 mesiac nepodmienečne od 9.11.2011. DP 1/6 – 2a.
 • 119. DK dáva na vedomie, že tresty uložené na časové obdobie kratšie ako 6 mesiacov, budú prerušené po uzavretí jesennej časti súťažného ročníku 2011/2012. Zvyšok prerušených trestov sa vykoná po začatí jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012. DP čl. 10/10.
 • 120. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.
 • 121. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Predvoláva na 16.11.2011 o 15.30 hod. R Peter Škola.
 2. Pozastavuje delegáciu R Jozef Holiač na 1 MFZ dospelých (nedostavenie sa na zápas) od 3.11.2011.
 3. Pozastavuje delegáciu R Štefan Trúchly na 1 MFZ dospelých (nedoručenie zápisu o stretnutí) od 3.11.2011.
 4. Ďalšie zasadnutia KR bude 16.11.2011 o 15.00 hod.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 • Pozývame na zasadnutie VV ObFZ dňa 14.11.2011 o 16.30 hod. zástupcov Snaha Zborov nad Bystricou, predseda Pavol Droščák, tajomník Stanislav Šurkala k prejednaniu odvolania voči rozhodnutiu ŠTK.
 • ObFZ Kysúc vzhľadom na prípravu nového informačného a registračného systému pre Slovenský futbal , žiada všetky kluby , ktoré majú registrovaných žiakov roč. 1997 a mladší predložiť ku kontrole registračných údajov všetky registračné preukazy na sekretariát ObFZ v termíne do 30.11.2011.
 • ObFZ Kysúc obdržal od SsFZ lopty pre mládežnícke družstva pôsobiace v súťažiach SFZ a SsFZ , tieto lopty budú podľa rozdeľovníka predané jednotlivým družstvám pri kontrole RP žiakov na sekretariáte ObFZ.

 

Sekretár pre admistratívu: Lenka Vrtelová; sekretár pre technické veci a komunikáciu: Eduard Gábriš

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Vrtelová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy